Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 137. Sayı (Aralık 2019)

suvecevre.com 37 12 / 2019 • SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ PORTRE & RÖPORTAJ bu kadar başarılı öğrencinin arasında biraz bocalamış olmama rağmen kısa sürede intibak edebilmiştim...” Denizi ve inşaatı Kabataş Erkek Lisesi’nde sevdim “İstanbul’a geldiğimiz yıl olan 1971’de, Boğaziçi Köprüsü’nün de yapımı devam ediyordu. Hem otur- duğumuz muhit, hem de okulumu- zun yeri dolayısıyla bu inşaat süre- cine yakından şahit olabiliyordum. O dönem bana çekici gelen bu süreç, inşaat mühendisliğine ilgimin oluşma- sına neden olmuştu. Diğer taraftan okulun deniz kenarında olmasından dolayı yüzme olanağı da elde ediyor- dum. Denizi ve inşaatı Kabataş Erkek Lisesi’nde sevmeye başladığımı söyle- yebilirim...” Ailem tıp, ben mühendislik fakültesi istiyordum “Lisede fen bilimlerine karşı daha fazla ilgim vardı... Ailem tıp eğitimi almamı istiyordu fakat ben mühendis olmayı arzu ediyordum. Tercih sıra- lamasında tıp fakültelerini değil de mühendislik fakültelerini ön sıralara yazdığımdan amacıma ulaşabilmiş- tim. 1974’te İTÜ İnşaat Fakültesi’ni kazanmıştım. Ailem ilk zamanlar bu tercihimi yadırgasa da zamanla alış- mışlardı...” 3. sınıfta Alarko’da işe başladım “O yıllarda yaşanan siyasi kar- maşa ve olaylar yüzünden Türkiye’de üniversite eğitimi almak çok zordu. Siyasi ayrışmalar körükleniyor, genç- ler eğitim yerine siyasete yönlendi- riliyorlardı. Ortam o kadar karışıktı ki üçüncü sınıftayken rektörümüz öldürülmüş ve sonrasında okul bir yıl kapatılmıştı. Bu süre zarfında ben de Alarko’da üst düzeyde görevli olan bir akrabamızın desteğiyle işe başla- mıştım...” Atıksu arıtma tesisini ilk defa orada görmüştüm “O dönem Alarko, eski adıyla İPRAŞ olan TÜPRAŞ’ın birçok inşaatını üstlenmişti ve bu projelerden birisi de atıksu arıtma tesisiydi. Hiç bilgi sahibi olmadığım atıksu arıtma tesisini de ilk defa orada görmüştüm. Yaklaşık dokuz ay çalıştığım o tesiste hem çevre sektörüyle ilk kez tanışma imkanına sahip olmuş hem de ciddi bir deneyim elde etmiştim. Çevre sektörü ifadesini kullandım fakat o dönemlerde aslında Türkiye’de böyle bir sektör ve firma yoktu. Üniversite- lerde bölüm bile bulunmuyordu. Bu projeleri genel işler yapan müteah- hit firmalar yürütüyordu. Alarko da endüstrideki tecrübesi nedeniyle bu işe uygun görülmüştü ve aslında yurt dışındaki bir proses firmasıyla projeyi hayata geçirebiliyordu...” İngiltere’de bir yıl akademisyenlik yaptım “Siyasi olaylar biraz durulur gibi olduğunda okulumuz bir yılın ardın- dan yeniden açılmış ve ben de eğiti- mime devam etmek amacıyla Alar- ko’daki görevimden ayrılmış, okula geri dönmüştüm. Lisans eğitimimi tamamlamamın ardından aile ve hocalarımın yönlendirmesiyle yük- sek lisans yapmaya karar vermiştim. O yıllarda yüksek lisans sırasından doktora eğitimine de kayıt olunursa memuriyete de başvurulabiliyordu. Ben de hem öğretim görevlisi hem de doktora öğrencisi olarak çalışma- larıma devam ediyordum. Doktora hocam, ABD’den yeni gelmiş genç bir öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Mithat Akkaya’ydı. Tezimin ardından laboratuvar çalışmalarına başlamış- tım. Bu çalışmalarımla birlikte yurt dışıyla da iletişim halindeydim. İngil- tere’deki Birmingham Üniversite- si’nde konumla ilgili çalışan bir hoca, beraber çalışma teklifinde bulunmuş ve ben de gerekli başvuruları yaptık- tan sonra İngiltere’ye gitmiştim. İngil- tere’deki bir yıllık akademik hayatımın genelde sektörle iç içe geçtiğini söyle- yebilirim. Firmalara danışmanlıklar da yapıyor ve gerçek piyasada, sek- törde neler yapıldığını yakından takip ediyordum...” MASS Arıtma... “Babamın vefatı üzerine İngilte- re’den dönmüş ve orada edindiğim tecrübe doğrultusunda memuriyet ve akademik hayatı bırakarak özel sek- töre girme kararı almıştım. İlk olarak dört aylık askerlik görevimi tamam- lamış, ardından 1983 yılında küçük bir büroda MASS Arıtma Sistemleri firmasını kurmuştum. MASS kelime- sini de, ortağım Mithat Akkaya ve benim isimlerimizin baş harflerinden oluşturmuştuk...” Sadece arıtma konusuna odaklanmıştık “O dönem Türkiye’de arıtma konusunda faaliyet gösteren çok az firma bulunuyordu. Hepsi farklı işleri olan, iş gelirse arıtma tesisi de kuran firmalardı. Bizse sadece arıtma konu- suna odaklanmıştık. O yıllarda yasal bir zorunluluk da olmaması nedeniyle sanayi tesisleri ve belediyeler bu yatı- rımları yapmak istemiyorlardı. Fakat İngiltere’de edindiğim tecrübe, kısa bir zaman sonra Türkiye’de de benzer süreçlerin yaşanacağını gösteriyordu ki öyle de oldu... Kısa bir süre sonra Çevre Kanunu yayınlandı, 1986’da İSKİ kuruldu ve yavaş yavaş kanuni zorunluluklar devreye girmeye, arıtma tesisleri kurulmaya başladı...” Üç sene sonra ilk laboratuvarımızı faaliyete geçirmiştik “Çalışmalarımıza ilk olarak İller Bankası tarafından ihale edilen atıksu arıtma tesisi projelerini hazırlayarak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=