E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
MAS DAF
ANADOLU FLYGT
INEVA TÜRKİYE
SİSDOZ

MAKALE

Atıksuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları(*) - 4. Bölüm

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK..

13 Ağustos 2018 Pazartesi / 11:56 | MAKALE

Atıksuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları(*) - 2. Bölüm

Havasız şartlarda arıtma, çeşitli mikroorganizma gruplarının üstlendiği kompleks bir biyokimyasal pr..

20 Haziran 2018 Çarşamba / 14:59 | MAKALE

Atıksuların Havasız Şartlarda Arıtımı Esasları (*) - 1. Bölüm

Son yıllarda atıksu arıtma uygulamasındaki artışlar sebebiyle havasız arıtma teknolojisi, yüksek ora..

22 Mayıs 2018 Salı / 17:28 | MAKALE

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Rüzgar Enerjisi Teknolojileri

ZEYNEP BİLİCİ / Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrencisi..

25 Nisan 2018 Çarşamba / 16:18 | MAKALE

Mevcut Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Membran Biyoreaktör Teknolojisi Kullanılarak Yenilenmesi ve İyileştirilmesi

DR. Hanife Sarı Erkan Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Prof..

22 Mart 2018 Perşembe / 14:53 | MAKALE

Risk Odaklı Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi ve İSKİ Kurumsal Risk Yönetim Modeli

Günümüzde hemen her alanda karşılaştığımız 'Risk' kavramı, söz konusu kentsel hizmetler oldu..

19 Şubat 2018 Pazartesi / 13:24 | MAKALE

Yeşil Kampüs Uygulaması: Kampüs Atıksularının Sulama Amacıyla Yeniden Kullanımı

Türkiye'de ortalama su kaynakları potansiyeli 501 milyar m3/yıl, brüt toplam yenilenebilir yüzey..

29 Ocak 2018 Pazartesi / 11:55 | MAKALE

Çevre Sorunlarının Çözümünde Yer Alan Mikroorganizmalar

Atık maddelerin arıtılmaları için biyolojik arıtma teknikleri en çok başvurulan proseslerdir...

21 Aralık 2017 Perşembe / 11:10 | MAKALE

Atıksu Arıtma Tesislerinin Kırsal Alan Üzerindeki Etkileri

Gülsevim ŞENER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Emine OLHAN ..

30 Mart 2017 Perşembe / 17:21 | MAKALE

İçme Suyu Arıtma Teknolojileriyle Farmasötiklerin Giderimi

Dr. Fatma Elçin Erkurt
Dr. Behzat Balcı
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi..

8 Şubat 2017 Çarşamba / 15:47 | MAKALE