E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Polatlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Polatlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

23 Ocak 2019 Çarşamba | TESİS
126. Sayı (Ocak 2019)
830 kez okundu

Ankara Polatlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan atıksu arıtma tesisi, 2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edildi ve tesisin VA TECH WABAG GmbH & ECETAŞ İnş. San. Tic. A.Ş. konsorsiyumu yükleniminde yapımı tamamlandı. ASKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı Avrupa Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından IPA-1 kapsamında ihale edilen projenin kontrollüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü Yapı Denetim personeli ve müşavir firma SAFEGE-TÜMAŞ konsorsiyumu tarafından yapıldı. Tesis, 89.350 EN ve 19.872 m³/gün kapasiteye sahip, ileri biyolojik BNR + UV dezenfeksiyon esaslı olup, karbon ve azot giderimi için tasarlandı. Tesis, Polatlı ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atıksuları, güncel mevzuatlara uygun olarak, herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtarak, Gülveren Deresine deşarj edilmesini sağlıyor. Alıcı ortama deşarj edilen sular, güncel tarımsal sulama suyu standartlarını sağlamakta olup herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı gibi söz konusu kullanılmış suların bölgedeki çiftçiler tarafından yeniden kullanımı ile ülke ekonomisine ve ekolojik dengeye önemli katkı sağlıyor.

Tesisin yapımı 2017 yılında tamamlandı ve üç aylık deneme süresinin ardından işletmeye alındı. Tesisin işletmesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılıyor. İhale kapsamına 83.000 m. kanalizasyon hattı dahil edildi. Tesisin işletmesi tam kapasiteli bir şekilde devam ediyor. 17.1 milyon Euro bedelli projenin inşaatı 2014 yılında başladı. Projenin 14.5 milyon Euro’su AB hibesi, 1 milyon Euro’luk kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 1.5 milyon Euro’luk kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi (ASKİ) tarafından karşılandı. Proje ile yaklaşık 83 km’lik yeni atıksu toplama şebekesi yapıldı ve mevcut şebeke ile entegre edildi. Projenin 2040 yılına kadar 130,000 nüfusa ulaşacağı hesaplanan Polatlı’nın atıksu arıtma ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

IPA ÇEVRE PROJELERİ NEDİR?

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), AB üyeliğine aday ülkeleri öncelikleri doğrultusunda projelerle desteklemeyi öngörüyor. Türkiye’de IPA fonlarını yönetmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş 6 adet akredite birim görev yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı bu birimlerden birisi. Diğer birimler;Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Tarım, Gıda ve Hayvancılık ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı içerisinde yer alıyor.
IPA fonları proje konularına göre bu akredite birimler arasında paylaşılıyor. Türkiye’nin adaylığı sonrası ilk mali işbirliği programı olan 2007-2013 yıllarını kapsayan ve uygulama dönemi
2017 yılı sonunda tamamlanan IPA I programı çerçevesinde AB’ye aday ülkelere yaklaşık 10 milyar Euro tutarında fon tahsis etti. Bu fonun yaklaşık yarısı Türkiye’ye ayrıldı. Bu miktarın yaklaşık 700 milyon Euro’su da çevre projelerine ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı çerçevesinde Belediyeler için entegre katı atık yönetimi ile içme suyu ve atıksu projelerini kapsayan çevre alt yapı projelerine destek sağlanıyor. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan 2. dönemi, 1. dönemin devamı niteliğinde. Ülkemizin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecek. Yeni dönemde komisyon tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsendi.

Bu yaklaşım kapsamında IPA’nın 1. döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak, yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen belirli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlendi. Yeni dönemin AB tarafındaki hukuki altyapısını teşkil eden 11 Mart 2014 tarih ve 231/2014 sayılı IPA-2 Tüzüğü, 15 Mart 2014 tarihinde; 2 Mayıs 2014 tarih ve 447/2014 sayılı IPA-2 Uygulama Tüzüğü ise 3 Mayıs 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. IPA kapsamındaki yardımların temel finansman önceliklerini gösterenvbelge olan Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi (Indicative Strategy Paper for Turkey (2014-2020)), 26 Ağustos 2014 tarihinde komisyon tarafından kabul edildi. Söz konusu
Strateji Belgesi’nde de yer aldığı üzere 7 yıllık toplam tahsisatı 4.453,9 milyar Euro olarak belirlendi.


 


İlginizi çekebilir...

Eskişehir Atıksu Arıtma Tesisi

ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Piroğlu, Eskişehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgilendirmede bulundu....
15 Mart 2019 Cuma

Deniz Mühendislik Ataköy AAT'nin Mekanik Ekipmanını Teslim Etti

İSKİ bünyesinde Haziran 2016'da yapımına başlanan Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin mekanik ekipmanları Deniz Mühendislik tarafından teslim edil...
12 Aralık 2018 Çarşamba

Şanlıurfa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Büyük bir bölümü Avrupa Birliği tarafından IPA 1 (Katılım Öncesi Yardım Aracı) kapsamında finanse edilen 'Şanlıurfa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi...
12 Aralık 2018 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.