E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

IFAT 2018 - 4. Bölüm

IFAT 2018 - 4. Bölüm

12 Eylül 2018 Çarşamba / 15:53 | HABERLER
122. Sayı (Eylül 2018)
21 kez okundu

Geçtiğimiz Mayıs ayında Münih’te düzenlenen IFAT Fuarı ile ilgili hazırladığımız dosyamızın 4. bölümünde, Fuar’da ilgimizi çeken ürün ve sistemleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz...

ACO HYDROSED
Yollardan tahliye edilen yüzey suları, su kütlelerine ya da yeraltı sularına geri gönderilmeden önce, kirletici ve zararlı maddelerden arındırılmak için temizlenmeli. Kaba malzemeler ve akan materyallerin yanında esas arıtılması gereken ise askıda katı maddeler, mineral hidrokarbonlar, ağır metaller ve hafif sıvılar. Modüler yağmur suyu arıtma sistemi ACO Hydrosed aktif kompakt beton rezervuarın içindeki kirli yüzey akışını temizliyor. Hidrodinamik akış ile tortunun birinci aşama temizliği gerçekleşirken, askıdaki katı maddeler gibi > 63 pm’in altındaki diğer çözünmüş zararlı maddeler filtre kartuşunda güvenilir bir şekilde filtreleniyor. Kompakt bir ünite olarak çıkartılabilecek olan alt katman filtre kartuşunun hizmet ömrü dört sene. Filtreyi manuel olarak yeniden yapılandırma ise özgün bir özellik. Pek çok benzer ürünün aksine filtreleri tersine yıkama gereksinimi olmuyor. 

ANDRITZ, YENİ EĞİTİMİ SMARTSIM’İ TANITTI 
ANDRITZ SmartSIM, fiili tesis operasyonlarını etkilemeden herhangi bir zamanda kullanılabilen, bilgisayar destekli bir eğitim kursu içeriyor. Orijinal işletim arayüzünü kullanarak eğitim alanlar üretim operasyonlarının ayrı ayrı parametreleri de dahil, makinenin “dijital ikizini” kontrol etme fırsatına sahipler. Eğitim sırasında katılımcılar ANDRITZ’in profesyonel yerinde desteği ile makinenin nasıl çalıştırılacağı, alarm durumlarına uygun şekilde nasıl tepki verileceği ve makinenin veya sürecin performansını nasıl geliştireceklerini öğreniyorlar. Eğitim sonunda her operatör gerçek hayattaki çalışma zorluklarına karşılık verebiliyor ve sertifika seviyesine ulaşabiliyor. Eğitimin esnekliği sayesinde yeni makine kontrol sistemleri için daha kısa çalıştırma süreleri elde ediliyor ve katılımcıların tek, sınıf tabanlı bir eğitim oturumuna katılmaları sağlanıyor. Aynı makine/proses koşulları ve problem senaryoları ile eşzamanlı eğitim, operatörlerin dijital ikizlere entegre edilmiş gerçek üretim parametrelerine sahip gerçekçi süreç modelini kullanarak en zorlu veya sıra dışı koşullara yanıt verebilmesini sağlıyor.

ANDRITZ’TEN DEKANTÖR SANTRİFÜJ DU
ANDRITZ dekantör santrifüj DU geleneksel dekantör santrifüjden yüzde 50 daha fazla tasarruf sağlıyor. ANDRITZ dekantör santrifüjörü DU 1 kg/TDS daha az polimer dozajı gerektiriyor; bu da tüketim maddeleri bazında daha düşük maliyet anlamına geliyor ve polimer dozajının dekantörün çalışma parametrelerinden bağımsız olarak optimize edilmesine olanak tanıyor. ANDRITZ, dekantör santrifüjü DU ile klasik dekantöre kıyasla yüzde 1 daha yüksek kuruluk sağlıyor. DU yüzde 20’ye kadar daha yüksek kapasiteye sahip ve bu da makinenin ayak izini değiştirmeden tesisin kapasitesinin artırılmasına yardımcı oluyor.

BIO-BLOK®
BIO-BLOK®, yeni atıksu arıtma tesisleri ve mevcut tesislerin yenilenmesi için ideal bir filtre medyası. Geleneksel aktif çamur arıtma tesislerine kıyasla BIO-BLOK® elemanlarının uygulanması, verimliliği dört kata kadar artırabiliyor. Bu nedenle çoğu durumda kurulum maliyetleri önemli ölçüde azalıyor. EXPO-NET Danmark A/S tarafından geliştirilen BIO- LOK® elemanları, evsel kanalizasyon, endüstriyel atıksu ve su ürünleri yetiştiriciliğinin bakteriyolojik arıtmasında çok verimli olduğu kanıtlanmış, iyi test edilmiş ürünler. Polietilenden üretiliyorlar; ancak istenilirse polipropilenden de üretilebiliyorlar. Belirli bir çapa sahip olan oval şekilli ağ ipliklerinden imal ediliyorlar. Bu ipliklerin kalınlığı biyofilmin kaplanması nedeniyle büyürse, spesifik olarak biyolojik olarak aktif yüzey de büyüyor.

CELLVATION®
Kaynakların ve enerjinin geri kazanımı Cellvation® sürecinin anahtarı. Tuvalet kağıdının ana bileşeni olan selüloz, kanalizasyondan geri kazanılabilen yenilenebilir kaynaklardan biri. Cellvation® ise temiz, pazarlanabilir bir selüloz üretme teknolojisi. Cellvation® kurulumu, değerli bir hammaddenin üretiminin yanında atıksu arıtma tesisinde enerji tüketiminde önemli bir tasarruf sağlıyor. Ayrıca, selülozun geri kazanımı nedeniyle üretilen fazla çamur miktarı ve dolayısıyla kimyasal tüketim minimuma iniyor, arıtma kapasitesi artıyor ve maliyetler sürdürülebilir bir şekilde azaltılıyor.

GREASEBUSTER®
Greasebuster, yağ ve gresi atıksu tanklarından ve sistemlerinden temizleyen ve yağ tutucuya olan ihtiyacı ortadan kaldıran yenilikçi bir çözüm. Greasebuster, suyu almazken, yağlar ve gres gibi polar olmayan sıvıları çeken hidrofobik bir kayış kullanıyor. Greasebuster, alıcı bir depoda duruyor ve kayış su depoya geri akarken FOG’yi toplayan yüzey boyunca sürekli olarak dönüyor. Atıkların yüksek yağ ve düşük su içeriği, genellikle anaerobik çürütücülerde veya organik bir hammadde gerektiren benzer teknolojilerde işlenmek üzere satılabileceği anlamına geliyor. Yağlar ve gres kayıştan kazınıyor ve uygun bir kaba konuyor. Ağır yağlar ve gres yağları için Greasebuster toplama haznesi, yağları toplama haznesine serbest bir şekilde akmasını sağlamak için sıvılaştırılan termostatik olarak kontrol edilen bir ısıtıcı içeriyor.

KLINGER® KGS/VD CONTA
 Ayarlanabilir conta iki pozitif kilitleme parçasından oluşuyor. Bu özel yapı nedeniyle yeni KLINGER® KGS/VD conta, flanşların eğimli konumlarında basit ve uygun maliyetli sızdırmazlık sağlıyor. Geniş inşaat önlemleri bu şekilde dağıtılabiliyor. Eğim pozisyonları, yaklaşık 8 °ye kadar ayarlanabiliyor.

LG SONIC ULRASONİK ALG KONTROLÜ
Güneş enerjisiyle çalışan LG Sonic ürünleri göllerde, rezervuarlarda, arıtma tesislerinde ve diğer uygulamalardaki algleri ve biyolojik kirliliği etkili bir şekilde kontrol etmek için çevre dostu çözümler sunuyor. Algler, göllerde ve su rezervuarlarında çiçeklenme döneminde filtrelere/pompalara zarar verme ve rekreasyon kullanımındaki kayıplar gibi sorunlara neden oluyor. Ürün ise mevcut alglerin yüzde 90 kadarını ortadan kaldırıyor. Yeni alglerin büyümesini önlüyor; TSS, BOD ve kimyasal tüketimi azaltılıyor. Bu LG ürünü göller, barajlar, su depoları, göletler ve havzalarda kullanılıyor.

RIVERVIEW®
Kentleşme, yoğun tarım, çok çeşitli kirleticiler ve iklim değişikliği gibi ekstrem olaylar nedeniyle su yolları çok çeşitli tehditlere maruz kalıyor. Bu zorlukları yönetmek için hem uzamsal hem de zamansal ölçekte yüksek çözünürlüklü veriler gelecekte vazgeçilmez olacak. Su yollarının sinoptik görsel, hidromorfolojik, hidrokimyasal ve hidrofiziksel özelliklerinin sistematik olarak toplanmasına dayanan River-View®, su kalitesi ile ilgili izleme ve yönetim için bütünsel bir yaklaşım sağlıyor. Ortak projenin bir parçası olarak, bu amaçla hem bağımsız hem de uzaktan kumanda ile küçük ve orta büyüklükteki nehirlerde seyreden insansız bir yüzey aracı (USV) geliştirilmiş. Yerleşik Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) sayesinde tekne tekrar tekrar aynı yollara gidebiliyor ve bu sayede zaman içinde karşılaştırmalı ölçümler yapabiliyor. Ölçüm teknolojisinin modüler tasarımı ile tekne gereksinimlere göre donatılabiliyor.

STM-AEROTOR™
STM-Aerotor™ sistemi, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtımı için biyolojik besin çıkartmayı sağlayan bir sürecin parçası olarak dönen Entegre Sabit Film Aktif Çamur teknolojisi. STM-Aerotor™ aynı zamanda benzersiz bir tür verimli işlem havalandırmasıyla da karakterize ediliyor. Havalandırma miktarı, gerçek oksijen ihtiyacına göre rotoru hızlandırmak veya yavaşlatmak için değişken hızlı bir sürücü kullanılarak kontrol edilebiliyor. Havalandırma fanlar, havalandırma boruları veya difüzörler kullanılmadan gerçekleştiriliyor. Dönüş sırasında, ek kademeli havalandırma, havzadaki çözünmüş oksijeni artırıyor. STM-Aerotor’un üniform yoğun havalandırması ile yavaş dönüşü ve periferik karıştırma kanatçıklarının eklenmesi ile iyice karıştırılmış bir sistem sağlıyor.

TUMBL-R
Tumbl-R, karışık ortam atıksu ve çamurunun arıtılması için kullanılan yeni geliştirilmiş bir sistem. Santrifüj ve kayış presleri gibi klasik çamur susuzlaştırma tekniklerine bir alternatif. Çeşitli uygulamalarda kendi kendini temizleyen filtreleme eleği olarak da kullanılabiliyor. Sabit filtre plakaları arasına monte edilen çok sayıda döner oval şekilli disk optimize edilmiş bir susuzlaştırma sistemi yaratıyor ve tıkanmaya karşı korumalı, bağımsız bir işletim sağlıyor. Ayarlanabilir bir uç plakası, çamur keki üzerine ilave basınç oluşturarak susuzlaştırma özelliklerini daha da artırıyor. Küçük bir ayak izine rağmen sistem büyük yükleri etkin bir şekilde idare edebiliyor. Çamurun türüne bağlı olmak üzere susuzlaştırma süreci polimer dozajı ile veya olmaksızın çalışabiliyor. Yavaş dönen parçalar, arıtmanın enerji gereklerini oldukça azaltabiliyor.

WEHRLE’DEN MEMBRAN BİYOREAKTÖRLER
Wehrle’nin membran biyoreaktörleri (MBR) yıllardır en ekonomik çözüm olarak kanıtlanmış ürünler. WEHRLE, enerji optimizasyonlu havalandırma için özel ve bakım gerektirmeyen ekipman kullanıyor. BIOSTREAM® teknolojisi ile WEHRLE, bu proses adımının enerji alımını azaltmış ve ek olarak biyolojik reaktör sistemleri için alan gereksinimlerini optimize etmiş.

WATSON-MARLOW QDOS-DOZAJLAMA POMPALARI
Watson-Marlow Qdos, dozajlama pompalarının genişletilmiş yapı serisini sundu. Hortum pompaları modeline göre 7 bar’a ve saatte 120 litreye kadar tedarik miktarı sağlıyor. Qdos pompaları ventiller veya darbe sönümleyicileri gibi ilave cihazlar olmadan da çalışıyor. Aşınabilir tek parçası ise patentli Renu-Pompa düğmesi ve bu da özel bir alet gerektirmeksizin birkaç dakika içinde değiştirilebiliyor. Kapsüllenmiş pompa başlığı entregre sızdırmazlık tespit saptama ünitesine sahip. Üreticiye göre yüksek tedarik hassasiyeti sayesinde kimyasal tüketimi diğer pompalarla kıyasla ciddi oranda optimize ediliyor.

ENDRESS+HAUSER PICOMAG VE LIQUILINE CM82
Endüstriyel işlem ölçüm teknolojilerinde basit, güvenilir, bakım gerektirmeyen ve cep boydaki ölçüm cihazları her geçen gün daha fazla rağbet görüyor. Endress+Hauser’in yeni Picomag ve Liquiline CM82 cihazları bu talepleri ödün vermeden yerine getiriyor. Bu sırada bu yeni cihazlar sadece maliyetleri dikkate almakla kalmıyor, aynı zamanda dijital ölçüm değeri aktarımları, Bluetooth-işletimi ve I/O-Link bağlantıları gibi geleceğin teknolojilerini de içlerinde barındırıyorlar.

FLOTTWEG SE XELLETOR
Arıtma çamuru drenajı, arıtma tesisi işletmecileri için yüksek tasarruf potansiyeline sahip önemli bir konu. Flottweg SE, yeni Xelletor serisiyle bu anlamda yeni bir seviyeye ulaşıyor. Santrifüj daha az tüketimle daha yüksek drenaj performansı sağlıyor. Yeni santrifüjün performansının nedeni makinenin içinde bulunuyor. Rotor ve özellikle pervane özel bir tasarıma sahip. Polimerik topaklayıcıların tüketimi Xelletor serisinin yenilikçi akış durumu sayesinde ciddi oranda azaltılıyor. Aynı zamanda makinenin enerji tüketimi de avantaj sağlıyor.

KROHNE MESSTECHNIK’TEN TİDALFLUX
Su ve atıksu endüstrisi için akış, seviye, basınç, sıcaklık ölçümü ve süreç analizi konusunda geniş bir ürün portföyüne sahip Krohne Messtechnik’in kısmi dolumlu boru hatlarındaki akış ölçümü için entegre kapasitif seviye ölçümüyle Tidalflux, şimdi Profinet ile mevcut ve örneğin akış miktarı, boru içindeki maddenin yüksekliği ve ayrıca maddenin iletkenliği gibi parametrelerin eş zamanlı aktarımını sağlıyor.

NEW AQUA FİLTRE SİSTEMLERİ
Endrüstriyel kullanım için saflaştırma arıtma sistemleri çok sıkı standartlarda değerlendiriliyor. Bunlarda olabildiğince ekonomik olmaları ve güvenli bir biçimde sergiledikleri performans dikkate alınıyor. New Aqua’nın filtreleri ve filtreleme sistemleri her iki faktörü de en iyi şekilde biraraya getirmek üzere geliştirilmiş. 
- Mevcut tesis ve işlemlere kolay entegrasyon
- Kademesiz ayarlanabilir performans
- Kolay ölçeklenebilirlik
- Filtreleme malzemelerinin değiştirilmemesi

Görsellere e-dergi üzerinden ulaşmak için lütfen tıklayınız...


 


İlginizi çekebilir...

SASKİ Öncülüğünde Sapanca Gölü Temizlendi

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından düzenlenen organizasyonda Kar-Genç Kulübü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklığı kapsamınd...
10 Haziran 2019 Pazartesi / 16:18

GF Hakan Plastik, Koçtaş ile İşbirliği Yaptı

GF Hakan Plastik, 2018 yılında Koçtaş ile başlatılan Tesisat Ustası Seminerleri'ne tüm hızıyla devam ediyor....
10 Haziran 2019 Pazartesi / 16:11

Su Kayıp ve Kaçakları Forumu Ankara'da Düzenlenecek

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından 9-11 Ekim 2019 tarihlerinde Congresium Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'...
10 Haziran 2019 Pazartesi / 15:56

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.