E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
ANADOLU FLYGT
MAS DAF
SİSDOZ
INEVA TÜRKİYE

Gaziantep OSB Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi

Gaziantep OSB Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi

14 Ağustos 2018 Salı / 09:35 | TESİS
121. Sayı (Ağustos 2018)

EMIN CALBAY / Çevre Yüksek Mühendisi - INEVA

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve uluslararası iklim değişikliği ile mücadele anlaşmalarında verdiği taahhütleri yerine getirebilmek için yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Bu kapsamda, diğer tabii ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha farklı bir yakıt türü son zamanlarda gündeme geliyor; "Atıksu Arıtma Çamurları". Su ve kanalizasyon idarelerinin, organize sanayi bölgelerinin veya özel işletmelerin atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları atık olmaktan çıkıp, yerel enerji kaynağı olarak değer kazanmaya başladı. Bertarafı problemli ve her zaman gündemde olan arıtma çamurları son zamanlarda yapılan yatırımlarla, atıktan ziyade kaynak olarak görülüyor. Arıtma çamurundan elektrik enerjisi üreten tesislere yatırım son zamanlarda ciddi ivme kazandı. Bunların içerisinde oldukça ilgi çekici ve öncü olması beklenen bir proje olarak konumlanan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi kurulum aşamasında.

GAOSB evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi çamurunun yakılarak enerjiye dönüştürüleceği Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, ülkenin çamur yönetimi alanındaki çalışmalarına örnek teşkil edecek seviyede. Yaklaşık yüzde 30 kuru madde içeriğine ve kuru bazda 4200 kcal/kg üst ısıl değere sahip GAOSB çamuru, yasal mevzuata uygun sıcaklıklarda yanabiliyor ve tesisin fosil yakıt (doğalgaz) ihtiyacı minimum (sıfıra yakın) seviyede.

Kurutma gibi bir ön işlem gerekmiyor ve bu sayede maksimum elektrik üretimi ile enerji dengesi pozitif çıkıyor. GAOSB projesinde uygulanmayacak olan harici kurutma prosesi normal şartlarda çamurun hacmini azaltmak ve suyun yarattığı termal dezavantajı ortadan kaldırmak için uygulanan ancak ciddi miktarlarda enerji tüketimine yol açan bir proses. Bu projede ise çamurun ısıl değeri, mevcut nem oranının yarattığı dezavantajı ortadan kaldıracak derecede yüksek. Bu durumda yakıt olarak değerlendirilen çamurun hacmini azaltmak aynı zamanda enerji kaynağının miktarını azaltmak olacağından harici bir kurutma yatırımı yapılmadı.

Mekanik susuzlaştırma sonrası günlük 240 ton yaş GAOSB çamuru doğrudan INEVA tasarımı olan 4 adet çamur yakma hattına beslenecek. Reaktör içerisinde beslenen çamur, içeride anlık kuruma, devolatilizasyon ve oksidasyon prosesleriyle bertaraf edilecek. Akışkan yatakların kum yatağında başlayan yanma prosesi sonucu oluşan gazlar, yasal mevzuat gereği belirlenmiş sıcaklık ve sürelerin sağlanması adına ikinci yanma odasına geçecek. Atık gazların sıcaklığından 20 bar ve 400 °C’de kızgın buhar elde edilecek, kurulacak bir buhar türbini vasıtasıyla çamur yakma sonucu üretilmiş olan buhardan elektrik enerjisi üretilecek. Üretilen elektrik öncelikli olarak iç tüketimde kullanılacak, kalan kısmı diğer tesislerin kullanımı için şebekeye verilecek.

Böylelikle GAOSB Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi yanma rejimine ulaştığında tamamen dış enerjiden bağımsız bir tesis durumuna gelecek. Ardından atık gazlar özel baca gazı arıtma sistemleri ile güvenli emisyon sınırlarına arıtılacak ve sürekli emisyon ölçüm sisteminin kontrolünde atmosfere salınacak. Tesisten atık olarak çıkacak kül ise güvenli bertaraf yöntemleri ile bertaraf edilecek.

Diğer atık bertaraf veya atıktan enerji teknolojileri ile kıyaslandığında, GAOSB projesinde, çamurdan elde edilebilecek enerji üretimi ve yanma verimi dünyadaki en iyi seviyedeki tesisler düzeyinde gözlemlenecek.

Yalnızca 10 ton/saat yaş arıtma çamurundan yaklaşık 2,5 MW saat elektrik enerjisinin üretileceği bu yakma projesi, çamurdan enerji üretimi açısından önemli adımların ülkemizde atıldığının göstergesi. GAOSB çamuru aynı zamanda kurumun kontrolünde olan atıksu arıtma tesisinin bir ürünü olduğu için, yerel bir enerji kaynağı olarak değer kazanacak, örnek proje olacak.


 


İlginizi çekebilir...

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Geri Kazanım Tesisi

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine entegre edilen Geri Kazanım Tesisi ile hem bölgedeki su kaynakları korunuyor, hem de sanayiy...
18 Temmuz 2018 Çarşamba / 13:38

Antalya OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin bütününü kapsayacak şekilde 20.000 m3/gün'e göre projelendirilen atıksu arıtma tesisinin 10.000 m3/gün'lük ilk böl...
4 Ekim 2016 Salı / 17:44

Ergene Havzası'nda bir belediye tarafından tamamlanan ilk arıtma tesisi Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi

Avrupa Birliği fonları ve ulusal kaynaklar vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı t...
24 Haziran 2016 Cuma / 15:57