E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Warendorf Atıksu Arıtma Tesisi'nde Proses İzleme

Warendorf Atıksu Arıtma Tesisi'nde Proses İzleme

5 Nisan 2017 Çarşamba / 16:22 | TEKNİK MAKALE
99. Sayı (Ekim 2016)

Alpay Samen Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kontrol&Endüstri Çözümleri Ürün Grubu, Pazarlama ve Teknik Servis Sorumlusu asamen@phoenixcontact.com

Modern izleme teknolojisi, bir atıksu tesisini düşük maliyetli şekilde işletmek için temel bir öngerekliliktir. Bu nedenle Warendorf Atıksu Arıtma Tesisi, Phoenix Contact Visu+ SCADA yazılımını çeşitli tesis bölümlerinde test ederek, sezgisel çalışmasını, hızlı alarm yönetimini ve kapsamlı belgeleme fonksiyonlarını denemektedir.
İşlem görselleştirme, esasen karmaşık işlemleri tüm kullanıcılar için anlaşılır ve açıkça yapılandırılmış bir şekilde sunmak amacıyla otomasyon arenasına sunulmuştur. Bununla birlikte günümüzün gereklilikleri aynı zamanda enerji, maliyet ve zaman tasarrufu sağlama hedefine yönelik iş akışı optimizasyonunu da içermektedir. Bu nedenle modern bir görselleştirme çözümünün, sadece arızaları gerçekleşir gerçekleşmez görüntülemekten çok daha fazlasını yapması beklenmektedir. Ayrıca, operatörler ani değişikliklere karşılık ayar yapmak için işleme etkin olarak müdahale edebilmelidir. Esasen, yüksek bir kullanılabilirlik derecesi ve basit kullanım sağlayan bir yazılım aracının büyük tesisleri veya kapsamlı uzak istasyonları görselleştirmesi bir ihtiyaçtır. Operatörler karmaşık sistemleri kontrol edebilmeli ve sistemler arasında gezinebilmeli, farklı tesis kısımları arasında kolaylıkla geçiş yapabilmelidir. Bu, beklenmedik olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermenin ana şartıdır. Bahsedilen özelliklere ilave olarak, görselleştirme çözümü aynı zamanda (genellikle yıllar içinde ilave edilen) farklı tesis kısımlarını ilgili aktarma protokolleri yoluyla bağlamak için gereken çeşitli haberleşme arayüzlerini de sağlamalıdır.

Tüm ana işlem değişkenlerinin detaylı yan yana tasviri

Warendorf Atıksu Arıtma Tesisi‘nin teknik imkânları, birbirine bağlanmış çeşitli tesis kısımları içermektedir. Bunlar arasında bir tali arıtma tesisi, dokuz tane atıksu ve karışık su pompalama istasyonu ve aynı zamanda çeşitli özel yapılar yer alır. Bu tesislerin çoğu, operatörlerin ilgili tüm işletim verilerini, alarm mesajlarını ve olayları izlemesine ve işlemesine imkân veren bir kontrol ünitesine ihtiyaç duyar. Warendorf vilayetinde bir kasaba olan Hoetmar‘daki tali arıtma tesisi, -diğer araçların yanı sıra- iki monitöre bağlanan bir sabit bilgisayar içeren yerel bir görselleştirme sisteminden yararlanmaktadır. Tüm anahtar veriler, OPC protokolü yoluyla bir tesis içi kontrol sisteminden Phoenix Contact‘ın Visu+ görselleştirme sistemine aktarılır. OPC standardı (Proses Kontrolü için OLE), özel olarak gerçek zamanlı veriyi aktarmak için tasarlanmıştır. Visu+, operatörlere tüm arıtma işleminin bir görsel temsilini sunar ve planlanmamış olaylara çabucak yanıt vermelerini mümkün kılar.
Ölçümler, anahtarlama döngüleri ve bireysel ünitelerin işletim saatleri dahil olmak üzere önemli işletim verileri, kullanıcılara son derece şeffaf bir genel bakış veya trend şeması şeklinde sunulur. Arıtma işlemi; oksijen içeriği, sıcaklık veya türbidite gibi çeşitli proses değişkenleri içerir ve tüm değişkenleri hassas şekilde karşılaştırmak güç olduğundan önemlidir. Böyle bir karşılaştırma, proses mühendislerinin söz konusu karşılıklı ilişkileri daha kolay  belirlemesini ve analiz etmesini sağlar. Visu+, bu ihtiyaca, çeşitli ayarlar ve filtreler uygulama seçeneğiyle birlikte farklı trend şemaları üretmek ve böylece kullanıcıya ilgili tüm verilerin detaylı bir tablosunu sağlamak suretiyle cevap verir.

Arızaların hızla tespit edilmesi ve düzeltilmesi
Yerel görselleştirme sistemi sadece işletim verilerini, ölçümleri ve prosesle ilgili bilgileri eşleştirmez, aynı zamanda alarm yönetimini de yürütür. Bu, tüm tesis için önemli alarm ve arıza mesajlarının gönderilmesi gibi görevleri içerir. Eğer işletim sırasında bir arıza oluşursa, Visu+ derhal arıza mesajını ilgili tüm personele iletir. Örneğin, eğer aktif çamur havuzundaki oksijen düzeyi bir kritik eşik değerini geçerse, yanan motor sigortası bakım ekibine bir mesaj gönderilmesine neden olurken, sistem de proses mühendisini uyarır. Sonuç olarak, faaliyet halindeki şirkete sürekli olarak tesis ve proses durumu hakkında bilgi verilerek, zamanında uygun önlemleri almaları sağlanır. Yerel görselleştirme aracı ayrıca nöbetteki personelin herhangi bir zamanda prosese müdahale etmesine ve Visu+ yoluyla herhangi bir sistemi durdurmasına izin verir. 
Hoetmar Arıtma Tesisi, yerel dokunmatik panelle donatılmış bir yağmur taşma havuzuna sahiptir. Saha işletim ünitesi, bir bakışta tüm işletim verilerini sağlayarak kullanıcıların hataları çabucak tanımlamasına ve onaylamasına izin verir. Bu şekilde arızanın nedenini derhal belirleme ve çözme yeteneği, aksama sürelerinin önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olur. İşletim verileri ve arızalar hakkında bilgi vermeye ilave olarak, sistem aynı zamanda anahtarlama noktaları veya frekansları dahil olmak üzere hedef değerlerini yapılandırmak veya değiştirmek için de kullanılabilir. Bu, yetkili personelin belirli olaylar için prosesi ayarlamasına veya tüm iş akışını daha verimli hale getirmesine olanak verir.

Sonraki değişikliklerin uygulanması kolaydır
Tali arıtma tesisini yerel olarak görselleştirmenin yanı sıra Warendorf Atıksu Arıtma Tesisi‘nin merkezi kontrolü tüm tesis kısımlarını eşleştirir. İki istasyon, IEC 60870-5-104 telekontrol protokolü yoluyla bağlanır. Kontrol sistemi aynı zamanda merkezileştirilmiş işleme ve şeffaf görselleştirme için telekontrol protokolü yoluyla uzak Milte kasabasında yer alan karışık su pompalama istasyonuyla ilgili tüm verileri kontrol merkezinin Visu+ yazılımına aktarır.
Entegre arayüzler, geliştirme ortamındaki bağlantının yapılandırılmasını mümkün kılar. Sezgisel ve basit entegrasyon seçenekleri, sıfırdan bir görselleştirme çözümü yaratma ihtiyacını ortadan kaldırır. Birçok veri noktasını yaratıldıkları şekilde sisteme almak için bir Excel arayüzü mevcuttur. Bu, faal şirketin tesisi daha düşük bir maliyetle işletmeye almasına ve sonraki ayarlamaları dış destek olmadan yapmasına olanak sağlar. Warendorf Atıksu Arıtma Tesisi‘nin Teknik Müdürü Tim Jungmann bu konuda şunları söylüyor: “Sezgisel kullanıcı arayüzü, meslektaşlarımın görselleştirmeyi proseslerle ve tesisle uyumlu hale getirmek için kolayca değiştirmelerine izin veriyor. Tesis kısımlarının basit entegrasyonunu, kendinden açıklamalı gezinme fonksiyonunu ve çok sayıda yerleşik arayüzü çok takdir ediyoruz.”

Önceden tanımlanmış modellere dayalı kapsamlı raporlama
Kontrol merkezi, görselleştirme yazılımını çeşitli uç aygıtlar üzerinde çalıştırabilir. Yani,  proses mühendislerinden elektrik ustalarına kadar ilgili herhangi bir çalışan, araca ulaşabilir ve ihtiyaç duyduğu verileri alabilir. Kapsamlı trend seçenekleri, proses mühendislerinin prosesleri yakından takip etmelerine ve analiz edilecek bilgileri toplayarak optimize etmelerine yardımcı olur. Optimizasyon işlemi, görselleştirme aracında sağlanan kontroller yoluyla hedef değerleri uygun şekilde değiştirmek suretiyle yapılır. Eğer arızalar oluşursa, iyi yapılandırılmış bir alarm penceresi, personelin çabucak arızanın nedenini saptamasına yardımcı olan açık uyarı mesajları verir. Operatörler daha sonra tesis anahtarlama işlemlerini veya olayları hedeflenen tarzda filtrelemek suretiyle daha derin bir arıza analizi yapabilir. Su ve atıksu arıtma tesislerinin operatörleri, detaylı raporlar hazırlamakla yükümlüdür. Bu çözüm, operatörlerin bu şartı karşılamasına yardımcı olmak için, ayrıca tüm ana ölçümleri, anahtarlama işlemlerini, olayları ve alarm mesajlarını, uzun süreli veri arşivleme için kullanılan Acron programına kaydeder. Bu, bilgilerin saklanarak detaylı analizler ve belgeleme görevleri için kolayca kullanılabilmesini sağlar. Önceden tanımlanmış şablonlar, kapsamlı ve yapılandırılmış raporların hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar.  
Düşük maliyetli işletimlerin kontrol edilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olacak uygulamalara duyulan ihtiyaçtaki artış dikkate alındığında, bilgiye odaklanmak ve hızlı bir şekilde ilgili kişilere teslim etmek, her zamankinden çok daha önemli hale gelmektedir. Phoenix Contact‘ın Visu+ görselleştirme çözümü bu talepleri tamamen karşılamaktadır. Bu, verinin mobil aygıtlarda, yerel dokunmatik panellerde veya yüksek düzeyli bir görselleştirme gibi nerede kullanıldığına bakmaksızın doğrudur...

 


İlginizi çekebilir...

QuickCarbon ile Karbon Ayak İzini Denetleyeceklere Hazır Raporlama

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemek, ölçüp denetlemek çok önemli....
23 Ocak 2019 Çarşamba / 15:02

Sürdürülebilir Kentsel Drenaj

Doğal su döngüsünün; yağış, infiltrasyon, yeraltı suyu beslemesi, bitkisel emilme, buharlaşma/terleme ile oluşan bir su sirkülasyonu dengesi vardır....
12 Aralık 2018 Çarşamba / 13:40

Membranlar ve Sınıflandırılması

Membran teknolojisi geliştikçe ve membran prosesi uygulamaları yaygınlaştıkça bu alanda yapılan Araştırma-Geliştirme çalışmaları ve üretim faaliyetler...
12 Kasım 2018 Pazartesi / 13:37

 

  • Boat Builder Türkiye
  • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
  • Doğalgaz Dergisi
  • Enerji ve Çevre Dünyası
  • Tersane Dergisi
  • Tesisat Dergisi
  • Yalıtım Dergisi
  • Yangın ve Güvenlik
  • YeşilBina Dergisi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.