E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
SİSDOZ
MAS DAF
ANADOLU FLYGT
INEVA TÜRKİYE

Bayer'in Gebze Fabrikası

Bayer'in Gebze Fabrikası

24 Mart 2016 Perşembe / 10:39 | TESİS
91. Sayı (Şubat 2016)

Çevre ve sürdürülebilirlik politikalarına bağlılığı ile uluslararası standartlarda çalışmalarını sürdüren ve tüm canlılara "Daha İyi Bir Yaşam" sağlamaya odaklanan Bayer Türk geçtiğimiz aylarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı Sağlıklı Şehirler Hareketi'nin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüllendirilmişti. Çevreye ve sağlığa saygılı üretim yapan firmaların değerlendirildiği platformda "Çevreci Tesis" ödülüne layık görülen Bayer'in Gebze Fabrikasıyla ilgili bilgiyi ise Bayer Türk Tarım Ürünleri Türkiye Fabrika Müdürü Salih Sinoğlu'ndan aldık...

Bayer, tümüyle yaşam bilimi alanlarında uzmanlaşmış, 150 yılı aşkın geçmişe sahip dünya çapında bir inovasyon şirketi. Bayer’de insan, hayvan ve bitki sağlığına yönelik ürünler ve çözümlerde kullanılacak yeni moleküller geliştiriliyor. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, canlı organizmaların biyokimyasal süreçlerini anlamaya dayanıyor. Bayer çatısı altında sağlık ve beslenme alanlarındaki faaliyetler üç bölümde sürdürülüyor: İlaç Bölümü, özellikle kardiyoloji ve kadın sağlığı ile onkoloji, hematoloji ve oftalmoloji alanlarında terapötik reçeteli ilaçlar üzerinde yoğunlaşıyor. Tüketici Sağlığı Bölümü alerji, ağrı kesici, kardiyovasküler risk önleme, öksürük, soğuk algınlığı, dermatoloji, ayak bakımı, gastrointestinal, besin takviyesi gibi reçetesiz ürünler ve güneş koruma kategorilerinden dünyaca ünlü tüketici markaları ile lider konumda bulunuyor. Tarım Ürünleri Bölümü ise bitki koruma, tarım dışı haşere kontrolü, tohum ve bitki biyoteknolojisi alanlarında dünyanın önde gelen konumu ile çağdaş ve sürdürülebilir tarım ve tarım dışı uygulamalar için kapsamlı bir ürün portföyü ve geniş hizmet altyapısı sunuyor. Bayer’in, “Daha İyi Bir Yaşam için Bilim” misyonu doğrultusunda, sosyal sorumluluk projelerinin odağında bilim, sağlık ve eğitim yer alıyor. Gönüllü üniversite öğrencilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarla gerçekleştirdiği etkinliklerde bilimi sevdirmek ve onların doğa olaylarını anlayabilen bireyler olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Bayer Türk’ün Gebze Fabrikası
Bayer Türk Gebze Fabrikası ise 1965 yılında, İstanbul’un 50 kilometre doğusunda, endüstrinin yoğun olarak bulunduğu Gebze İlçesi’nde kurulmuş bir tesis. Fabrika 19.929 m2 kapalı alan, 59.004 m2 açık olmak üzere toplam 78.933 m2 alana sahip. Fabrikada Tarım&Çevre Sağlığı İlaçları formülasyon işlemleri, dolumları ve depolanması yapılıyor. Bayer Türk ana firma ve Bayer AG’nin denetimi ve yardımı ile işlevlerini sürdürüyor. Bayer Türk Gebze üretimi mamulleri iç piyasanın yanı sıra Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Ana Firma Bayer AG politikası gereği ürünlerin kalitesi, Bayer AG ve diğer ülkelerde üretilen uluslararası Bayer ürünleriyle aynı kalitede...

Fabrika, Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından geçtiğimiz aylarda ödüllendirilmişti. Bayer’in Gebze Fabrikası, çevreye ve sağlığa saygılı üretim yapan firmaların değerlendirildiği platformda “Çevreci Tesis” ödülüne layık görülmüştü.  Bu kapsamda biz de Bayer Türk, Crop Science (Tarım Ürünleri) Türkiye Fabrika Müdürü Salih Sinoğlu ile kısa bir röportaj yaptık...

Bayer’in uluslararası yasal uyum politikasındaki temel prensibin, fabrikanın kurulu bulunduğu ülkedeki ilgili mevzuat, yönetmelik ve global Bayer Direktifleri’ne tam olarak uyulması olduğunu vurgulayan Salih Sinoğlu, ülkemizde ilgili yönetmelikler daha yayınlanmamışken bile kendilerinin, Bayer Avrupa Direktifleriyle uyumlu çevre konularındaki yönetmeliklere uygun şekilde çalıştıklarını ifade ediyor. Tesiste 2001 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın mevcut olduğunu söyleyen Sinoğlu, “Fabrikamızda Çevre Yönetim Sistemi tam anlamıyla uygulanıyor. İşletmedeki her tesisin Çevre Boyutları Listesi mevcut. Her bir iş adımı sırasında oluşabilecek hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, tehlikeli atık vb. için alınması gereken tüm önlemler talimatlarla yapılması zorunlu hale getirildi. Kaynakta Ayrı Toplama Metodu tesisimizde uygulanıyor. 2015 yılında toplam 878 ton atık yönetimi yapıldı” diyor. 


Bayer Türk, Crop Science (Tarım Ürünleri) Türkiye Fabrika Müdürü Salih Sinoğlu

Düzenli eğitimler veriyoruz
Tesiste hava kirliliğine karşı atık havanın, kaset filtreler ve aktif karbon filtrelerden geçtikten sonra işletme bacalarından limitlere uygun olarak atmosfere salındığını söyleyen Sinoğlu, su kirliliğine karşı, evsel nitelikli atıksular için 24 saat kesintisiz çalışan evsel atıksu arıtma, ürün geçişlerinde zemin ve tesis yıkama sularından oluşan endüstriyel nitelikli atıksular için endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin bulunduğunu ifade ediyor ve çalışmalarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Çevre Yönetim Temsilcimiz aynı zamanda yasal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı sorumlu bir çevre görevlisi. Fabrikamızda tüm çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler veriliyor. Her yıl her işletme kendi departmanının çevre boyutlarını göz önünde bulundurarak hedefler koyuyor ve uyguluyor. Rutin olarak yapılan gözetimlerle sistem sürekli iyileştiriliyor. Uygulamalar talimatlarla kontrol altına alınıyor. Talimatların dışına çıkıldığı anda her bir çalışan sistemde uygunsuzluk açma hakkına sahip. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin ‘Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al’ döngüsü izlenerek çalışmalarımız yapılıyor. Yapılan çalışmalar her bir çalışanın aktif katılımıyla sağlanıyor. Bilinçli ve farkındalık seviyesi yüksek çalışanlar, ekip ruhu ve sistematik yaklaşım sayesinde çevre yönetim sistemi konusundaki çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor”. 

Su ve enerji sürekli takip altında
“Su ve enerji kullanımı sürekli takip ediliyor, normalizasyon tabloları hazırlanıyor ve departmanlarla paylaşılıyor. Optimizasyona yönelik yeşil kuşak projeleri hazırlanıyor ve uygulanıyor. Su, atıksu ve atık yönetimi kapsamında atık yönetim prensiplerimizi uyguluyoruz. En az atık çıkaran güncel proses teknolojileri ile çalışıyoruz. Her yıl atık miktarını azaltıcı hedefler tayin ediyor ve uyguluyoruz. Çıkan atıkları yasal ve diğer gereklere göre tehlikeli ve tehlikesiz atık kodlarına göre uygun sınıflarına ayırarak sınıflandırıyoruz. Öncelikle geri kazanım şartlarını değerlendiriyoruz. Geri kazanılamayan, evsel nitelikli atıkları, düzenli depolama alanlarına gönderiyoruz. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları sınıflarına göre yasalara uygun şekilde bertaraf ettiriyoruz. Tüm çalışanlarımızı atıkları kaynakta ayrı toplamak, atık azaltmak konusunda eğiterek sisteme fikir ve önerileriyle katılımlarını sağlıyoruz ve önerilerini değerlendiriyoruz. Atıksu, atık hava deşarjlarımızın uygunluğunu, her gün kendi kalite kontrol laboratuvarımızda, yasal olarak belli zaman dilimlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı akredite kuruluşlara yaptırdığımız analizlerle kontrol ettiriyoruz. Yasal ve diğer gerekleri çok sıkı takip ediyoruz ve yönetmelik yayınlanır yayınlanmaz hemen gereğini yapmaya çalışıyoruz. Her ay, aylık çevre durum raporlarıyla mevcut durumumuzu ve neler yapmamız gerektiğini değerlendiriyoruz”.

Online çıkış suyu ölçüm istasyonu var
“Fabrikamızda herhangi bir acil durumda güvenlik vanası kapatılıyor ve 750 m3lük yangın suyu toplama havuzunda toplanıyor. Burada toplanan su, deşarj limitlerine uygun şekilde arıtılmadan kanalizasyona deşarj edilmiyor. Tesisimizde İSU’ya ait online çıkış suyu ölçüm istasyonu bulunuyor. Evsel arıtmadan çıkan arıtılmış suyun sulamada kullanılması gibi projelerimiz de mevcut”.

 


İlginizi çekebilir...

Gaziantep OSB Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi

EMIN CALBAY / Çevre Yüksek Mühendisi - INEVA...
14 Ağustos 2018 Salı / 09:35

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Geri Kazanım Tesisi

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine entegre edilen Geri Kazanım Tesisi ile hem bölgedeki su kaynakları korunuyor, hem de sanayiy...
18 Temmuz 2018 Çarşamba / 13:38

Antalya OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin bütününü kapsayacak şekilde 20.000 m3/gün'e göre projelendirilen atıksu arıtma tesisinin 10.000 m3/gün'lük ilk böl...
4 Ekim 2016 Salı / 17:44

©2018 Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | 14.12.2018 / 01:11:12