E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

BTM, Eko Verimlilik Yatırımlarına Hız Kazandırıyor

BTM, Eko Verimlilik Yatırımlarına Hız Kazandırıyor

4 Kasım 2014 Salı / 11:13 | TESİS
75. Sayı (Ekim 2014)

İzmir Eko-Verimlilik projesinin uygulanmasına karar verilen dört firmadan birisi olan BTM, temiz üretim yatırımlarına hız kazandırıyor...Yalıtım sektörünün öncü firmalarından BTM, geçtiğimiz aylarda İzmir Eko-Verimlilik projesinin uygulanmasına karar verilen dört firmadan birisi olmuştu... İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından İzmir’de eko-verimliliğin geliştirilmesi amacıyla başlatılan pilot proje kapsamında temiz üretim yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Bölgesel anlamda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan projede 19 firma arasından seçilen BTM, bu kapsamda eko-verimlilik yatırımlarına da hız kazandırdı.


İZKA’nın halihazırda yürüttüğü finansal destek programlarının da sentezlendiği Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile yenilikçi ve katma değerli bir program olarak tasarlanan “İzmir Eko-Verimlilik” (Temiz Üretim) programı, eko-verimlilik stratejilerini geliştiren ve uygulayan firmalar için çevreci ve yüksek standartlara uygun ürünlerle yeni pazar fırsatları yakalama imkanı tanıyor. Son yıllarda sürdürülebilirlik yaklaşımları doğrultusunda oluşturulan eko-verimlilik uygulamaları, firmaların sadece çevre mevzuatına uyum ve çevreyi, korumaya yönelik ek maliyetler olmaktan çıkarak hammadde, su ve enerji tüketiminin azaltılması, üretim ve atık bertaraf maliyetlerinin düşürülmesi, atık miktarının minimize edilmesi ve geri kazanılması gibi çeşitli olanakları da içeriyor. 


1986 yılından bu yana Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (İzmir) içerisinde, 18 bin 784 metrekaresi kapalı olmak üzere 47 bin 422 metrekarelik tesisinde 6 üretim ünitesi ve 216 çalışanı ile Polpan markalı ekstrüde polistren (XPS) ısı yalıtım levhaları, bitümlü su yalıtım örtüleri, PVC esaslı sentetik su yalıtım membranı, shingle çatı kaplama levhaları, oluklu bitümlü çatı kaplama levhaları, bitüm esaslı emülsiyon ve solüsyonlar, yapı kimyasalları üretimi konusunda faaliyet gösteren BTM’nin temiz üretim çalışmaları 2002 yılında başlamış ve halen tüm hızıyla devam ediyor. Geçmişte TTGV, TÜBİTAK ve UNIDO gibi kurumlarla temiz üretim konusunda 1,5 milyon dolarlık proje gerçekleştirilmiş, çeşitli oranlarda hibe ve desteklerden faydalanılmış. Bu yıl içerisinde hibe ve destek almaya hak kazandığı İzmir Eko-Verimlilik projesi ise TTGV ve İZ-KA işbirliğiyle “İzmir’de temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması” amacıyla başlatılan bir strateji çalışması. Çalışma kapsamında TTGV ve İZ-KA, proje için başvuruda bulunan 19 firma içerisinden dört firma seçmiş. BTM de daha önce yapmış olduğu temiz uygulama örnekleri ve yeni geliştirilen pilot projelerle bu hibe ve destekten yararlanmaya hak kazanmış. TTGV ve İZ-KA’dan sağlanacak olan bu hibe ve destekle birlikte halihazırda gerçekleştirilmesi planlanan temiz üretim projelerine de katkı sağlanacak. 


BTM tesislerinde özellikle endüstriyel katı atıkların değerlendirilmesi konusunda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Geçmişte belediyelerin geçici katı atık depolama alanlarına ücret karşılığında verilen endüstriyel atıklara, BTM’nin yaptığı pilot projelerle birlikte katma değer kazandırılmış, bu atıklar değerlendirilerek geri dönüşümleri sağlanmış ve yan ürün olarak üretimin çeşitli aşamalarında kullanıma girmiş. BTM’nin hedefleri içerisinde, yine farklı ürünlerden ortaya çıkan katı atıkların değerlendirilmesi, hava emisyonlarının kaynağında azaltılması, atık baca gazlarının arıtılarak geri kazanılması, üretim hatlarında sıcaklık optimizasyonu ile birlikte enerji verimliliği sağlanması konularında projeler bulunuyor. 
 
Geri dönüşümlü hammadde tercih ediliyor
BTM, “Sürdürebilirlik” yaklaşımı çerçevesinde, ürün hayat çevrimi boyunca, ana iş hedeflerini çevre dostu faaliyetlerle entegre ediyor, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynakların korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları sürdürüyor. Bu amaçla ürünlerinin tasarım aşamasında, kullanmakta olduğu hammaddelerin geri dönüşümlü malzemeler olmasına, üretim esnasında kullanılan teknolojinin, doğal kaynakları koruyan ve tüketilmesini önleyen teknolojiler olmasına özen gösteriyor. Tasarımı yapılan her üründe kullanılan kimyasalların çevreyle dost alternatiflerinin bulunarak, bu alternatiflerle üretim yapılması, üretim aşamasında oluşabilecek atıkların minimize edilmesi ya da yeniden kullanımının sağlanması için de Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. 


Endüstriyel atıklar geri kazanılıyor
BTM tesislerinde endüstriyel katı atıkların geri dönüşümünde kırma, öğütme ve granülleme sistemleri kullanılıyor. Endüstriyel katı atıkların yüzde 87’si tesislerde geri kazanılıyor. Burada, üretim esnasında elde edilen katı atıklar, belirli bir alanda toplanarak öğütme işleminden geçiriliyor ve öğütülen atıklar gerekirse doğrudan ürün içerisinde kullanılıyor ya da granül hale getirildikten sonra hammadde olarak değerlendiriliyor. 
Hava emisyonu konusunda ise ünite içlerine konulan ilave fanlar ile iç ortam hava kalitesi yüzde 50 oranında artırılmış. Baca sayısı azaltılarak tek bacaya düşürülmüş ve bu baca da sulu filtreleme sistemi ile arıtılıp VOC değerinde yüzde 35 oranında azalma sağlanmış. Yoğun hava emisyonunun olduğu bir ünitede de yurtdışından temin edilen özel bir filtreleme sistemi ile bu ünitede hava emisyonu yüzde 42 oranında azaltılmış. Tehlikeli atıklar, kaynağında ayrı toplanarak ilgili lisanslı firmalara veriliyor. Geri dönüşümü sağlanabilen polietilen, polipropilen, metal vb. atıkların tamamı lisanslı firmalara verilerek geri kazanım sağlanıyor. 
Firmanın üretim faaliyetlerinde ortaya çıkan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksu tüketimi yıllık ortalama 30 bin metreküp. Bu atıksu ise Organize Sanayi Bölgesi bünyesine bağlı arıtma tesisine veriliyor. Üretimde kullanılan soğutma suyu da kapalı devre chiller sistemi ile çalışıyor. BTM tesislerinde su tüketiminin azaltılması ile ilgili özel bir proje ve yatırım yapılmamış, ancak kaçakların önlenmesi ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla gerek üretim ünitelerinde yapılan ufak revizyonlar gerekse çalışanlara verilen eğitimlerle su tüketiminin azaltılması hedefleniyor. 


Pompalarda yüzde 60 enerji tasarrufu elde edildi
Tesisin üretim ünitelerinde enerji olarak doğalgaz ve elektrik kullanılıyor. 2013 yılında kızgın yağ kazanı sekonder pompalarında uygulanan Enerji Tasarrufu Projesi ile pompaların tükettiği enerji miktarından ortalama yüzde 60 enerji tasarrufu sağlanmış. Bu da fabrikanın toplam elektrik enerjisi tüketimini yüzde 10 azaltmış. 2014 yılı içinde üretim bölümlerindeki cıva buharlı aydınlatma armatürleri, enerji kullanımı daha düşük olan LED armatürlerle değiştiriliyor. Bunun yanında üretim bölümlerinde birçok küçük çaplı tasarruf projesi hazırlanıyor ve gerçekleştiriliyor.


Doğalgaz tüketimi azalıyor
2006 yılında fabrikadaki tüm kızgın yağ ve asfalt boru hatları kontrol edilmiş, yalıtım eksikleri tespit edilerek tamamlanmış. Bunun sonucunda toplam doğalgaz tüketiminde yüzde 5’lik bir azalma sağlanmış. Üretim yapılmayan pazar günleri de kızgın yağ sıcaklıkları düşürülerek doğalgazdan tasarruf ediliyor. 2013 yılında kızgın yağ kazanı atık baca gazı ısısının geri kazanılması ile ilgili bir proje hazırlanmış. Atık ısının geri kazanılması ile toplam doğalgaz tüketiminde yüzde 9’luk bir tasarruf yapılması hedefleniyor. 


Koku bertaraf edilecek
BTM’nin gelecekteki çevre yatırımları daha çok hava emisyonunun azaltılması, koku probleminin bertaraf edilmesi, bitümlü su yalıtım membranı üretim prosesinde atıkların minimize edilerek geri dönüşümünün sağlanması konularında olacak. Bu konulara ilişkin halihazırda fizibilite çalışmaları da bulunuyor. 

 


İlginizi çekebilir...

Eskişehir Atıksu Arıtma Tesisi

ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Murat Piroğlu, Eskişehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgilendirmede bulundu....
15 Mart 2019 Cuma / 10:52

Polatlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Ankara Polatlı İlçesi'nde kurulan 'Polatlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' 2017 yılında faaliyete başladı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ya...
23 Ocak 2019 Çarşamba / 15:44

Deniz Mühendislik Ataköy AAT'nin Mekanik Ekipmanını Teslim Etti

İSKİ bünyesinde Haziran 2016'da yapımına başlanan Ataköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin mekanik ekipmanları Deniz Mühendislik tarafından teslim edil...
12 Aralık 2018 Çarşamba / 13:20

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.