E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

İstanbul Karbon Zirvesi

İstanbul Karbon Zirvesi

23 Mayıs 2018 Çarşamba | TEKNİK MAKALE
118. Sayı (Mayıs 2018)
555 kez okundu

PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz İstanbul Karbon Zirvesi’nde iklim finansmanı başlığı ile enerji verimliliğine odaklanarak sanayiinin iklim değişimi ile mücadelesini İstanbul Teknik Üniversitesi Yeşil Yerleşkesi’nde resmi erk, iş dünyası, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum, medya ve gençler bir araya gelerek masaya yatırdık. Gün buyu, dinledik, konuştuk, sorduk, cevap aldık ve en önemlisi neşeli, mutlu olarak her birimiz “İklim değişimine dur demek” üzere iklim dostu dünyanın öğesi olduk. İklim dostu dünyamızı güçlendirmek için “Öğreneceğim var” ya da “Sözüm var” diyenler bir araya geldik.

Zirve açılış konuşmasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu’nun “Suyu ve doğayı içinde barındıran güçlü bir Çevre Bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz” açıklaması mühim bir çağrı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan açılış konuşmasında “Çevre kirliliği ve küresel ısınmayla ilgili dünyanın bu hale gelmesinde tarihi sorumluluğu olan ülkelerin ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Küresel çözüme ulaşmak için küresel iş birliği önemli. Hep beraber dünyamızı kurtarmanın yoluna bakalım” diyerek iklim değişimi ile mücadelenin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladı. A. Tan’ın oturumları izlemesi, oturum aralarında yaptığı sohbetler, paylaştığı güler yüzü delegelerimizi memnun ederken gönlümüzü de kazandı.

“Türkiye İklim Değişikliği İle Mücadele 2030 Yol Haritası” ile ilerliyoruz. Paris Anlaşması’nı imza eden ülkemiz hızla kalkınan bir ülke olarak yüksek sera emisyon azaltım potansiyeline sahip. 30 Eylül 2015 tarihinde Türkiye 2030 yılına dek sera gazı salınımlarını %21 oranında azaltma hedefini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretayasına sunduk. Bu hedefe ulaşmak için sanayicimizin, KOBİ’lerimizin yapacakları çok.

Bilindiği üzere Kyoto Sözleşmesi ile ülkemize tanımlanan konumlandırmayla Yeşil İklim Fonu ve teknoloji desteklerinden yararlanamama sorunumuz var. Bu durum için başta İklim Değişikliği Baş müzakerecimiz Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı ilgili resmi erkimiz uğraşıyor, iklim lobimimizi yapıyor. Ulusal çıkarlarımız lehinde iklim politikasını uluslararası yürütmek kolay değil. Ülkemizin Yeşil İklim Fonu’na erişimi şart. Giderek iklim değişimini hafiletme mekanizmaları, iklim değişimi destekleri ve finansman programları, yeşil iklim fonu, yeşil tahviller, karbon ticareti, zorunlu ve gönüllü karbon piyasaları konularını daha çok duyacağız. Uluslararası fonların yanı sıra ülkemizin, bize özgü iklim finansmanı destek ve teşvik mekanizmalarını da yaşama geçirmesi gerekiyor. Maliye Bakanlığı Gelirler Dairesi Başkanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın yürüteceği çalışmalar endüstrimizin teknik hedeflerinin akçeli destek gücü olacaktır.

“İklim Finansmanı Küresel Gelişmeleri ve Türkiye” adlı oturumun başkanlığını Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ESCARUS Genel Müdürü Hülya Kurt yaptı. Garanti Bankası, İş Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) ve TSKB yöneticileri mevcut finansman seçeneklerini, özellikle yenilenebilir kaynaklı enerji üretimi ve enerji verimliliği konularındaki finans modellerini ve dünyadaki son durumu, düşük karbon ekonomisi gelişmelerini anlattılar. Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman başkanlığındaki “Türkiye’nin Sanayide İklim Değişimi ile Mücadelesi” oturumunda Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman başkanlığında, mevzuat ve sanayimizin karbon azaltım yolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Dairesi Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürü Tuğba İçmeli, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürülüğü Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı İzzet Arı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanı Ersoy Metin, Sabancı Üniversitesi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Türkiye Proje Yöneticisi Mirhan Köroğlu Gögüş tarafından delegelere sunuldu. Bu oturumda iklim değişimi-enerji yönetimi-sürdürülebilir kalkınma hedefleri eksenindeki ülkemizin durumu sanayi açısından incelendi. Her iki oturum da delegelerin sorularıyla verimlilik kazandı.

Organik Kimya ve Polisan’ın sunumlarında kimya sektörünün, Bereket Enerji, Enerjisa Üretim ve Zorlu Enerji sunumlarında enerji sektörünün sürdürülebilirlik yönetimi en iyi uygulama örneklerini, sera gazı azaltım başarılarını izlerken yapılanlar ve yapılacaklarla gurur duyduk. Düşük Karbon Kahramanı Ödül başvuru sayımızdaki artış ile aday proje ve uygulamaların üstün nitelikleri SÜT-D olarak gücümüze güç kattı.

Bu yıl yerel yönetimlerden paydaşlarımızı artırmak üzere etkin bir iletişim yaparak olumlu geri dönüşler almıştık. Ancak ülkemizin ani seçim atmosferine girişi yerel yöneticilerimizin önceliğini değiştirdi. Yerel yönetimler mühim. Seneye yine uğraşacağız. Çünkü uğraşmaya, çalışmaya değen bir yoldayız. Karbon yönetimi için iklim dostu dünyamız, ortak bir dilimiz, ortak hedeflerimiz olan paydaş çeşitliliğimiz var. Paydaşlarımızdan medya, bizim için vizyon-misyon tanımımıza uygun farkındalık yaratmamız açısından önemli. Zirvemize destek veren medya kuruluşlarına teşekkür ederken, Sayın İsmail Ceyhan özelinde Teknik Sektör Yayıncılığı ve İş Dünyası Yayıncılık elemanlarına şükranımızı sunarım.


 


İlginizi çekebilir...

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatırım Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Türkiye, süreklilik arz eden ulusal ve uluslararası fon yatırımları, kurumsal kapasite artışı, yasal ve kurumsal düzenlemeler (küçük belediyelerin bir...
5 Temmuz 2019 Cuma

Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Terfi İstasyonlarında Gaz Algılama Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinde, toksik ya da yanıcı-patlayıcı özelliği olan ve önlem alınması gereken gazlar ortaya çıkmaktadır....
10 Haziran 2019 Pazartesi

QuickCarbon ile Karbon Ayak İzini Denetleyeceklere Hazır Raporlama

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemek, ölçüp denetlemek çok önemli....
23 Ocak 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.