E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 

Resygate Protokol Dönüştürücüleri Dağınık sistem bileşenlerinin basit ve ekonomik entegrasyonu...

Resygate Protokol Dönüştürücüleri Dağınık sistem bileşenlerinin basit ve ekonomik entegrasyonu...

20 Aralık 2017 Çarşamba | TEKNİK MAKALE
113. Sayı (Aralık 2017)
783 kez okundu

Alpay Samen
PHOENIX CONTACT Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Elektronik & Haberleşme Mühendisi
Endüstri Yönetimi ve Otomasyon

Su ve atıksu teknolojisi geniş alanlara dağılmış çok sayıda sistemle karakterize edilir; böylece karmaşık bir tedarik ağı oluşturur. Sistemleri verimli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilmek için kapsamlı veri ve teşhis bilgileri gereklidir. Resygate ürün ailesinin yeni protokol dönüştürücüleri kontrol sistemi (ana resim) tarafından tercih edilen haberleşme standardında seri ve TCP/IP tabanlı protokollerin uygulanmasına izin verir.

Servis personeli geçmişte operasyon için gerekli verileri özenle toplamak zorundaydı. Günümüzün en son teknoloji kontrol sistemleri, bilginin biraraya geldiği ve değerlendirildiği düğümler olarak işlev görür. Ancak yıllardır genişletilmiş ve kısmen modernize edilmiş tesislerde kullanılan çeşitli veri iletim protokolleri vardır. Bu, kontrol sisteminin tercih ettiği haberleşme standardının genellikle desteklenmediği anlamına gelir. Phoenix Contact’ın Resygate protokol dönüştürücüsü tüm otomasyon bileşenlerinin basit ve ekonomik entegrasyonu için güvenilir bir çözüm sunar. Resygate seri ve/veya TCP/IP tabanlı telekontrol protokollerini standart IEC 60870-5-104 ve 60870-5-101 standartlarına dönüştürür. Sonuç olarak, dönüştürücü besleme şebekesinin birçok alanında konuşlandırılabilir.

Seri ve TCP / IP tabanlı verilerin dönüştürülmesi

Kontrol sistemini güncelleme zamanı geldiğinde çeşitli protokol arayüzlerine sahip çok sayıda telekontrol istasyonunun doğrudan sürece entegre edilememesi söz konusu olur. Büyük maliyetler çoğu işletme şirketinin tüm bileşenleri modernize etmesini engellediğinden, mevcut telekontrol hatları korunmalı ve adım adım yükseltilmelidir. Bu tür uygulamalar ile Resygate seri ve TCP/IP tabanlı protokolleri, kontrol sistemi tarafından tercih edilen standartlara çevirir (Şekil 1). Ayrıca kullanıcı birçok Ethernet cihazını besleme şebekesine entegre etmek istese de IP adres aralığı yetersiz kalır. Böyle durumlarda Resygate, IP ağının maliyet açısından verimli ve kaynak dostu şekilde genişletilmesine ve ayrı alt ağların oluşturulmasına izin verir.

Protokol dönüştürücü doğrudan DIN raya monte edilebilen endüstriyel bir box PC üzerinde çalışır (Şekil 2). Seri entegrasyon için üç RS232 arabirimi mevcut olup her birinde hat çalıştırılabilir. Resygate dönüştürücü, saha ve kontrol seviyelerini emniyet açısından ayırma amacıyla iki ayrı Ethernet kontrolörüyle sevk edilir. Gerekli olmayan bağlantılar devre dışı bırakılabilir. 

İşlenmiş 4000’e kadar süreç değişkeni

Resygate ürün ailesinde şu anda işlem gücü ve mevcut işlem değişkenleri (PV) sayısı ile farklılaştırılan iki cihaz sınıfı bulunmaktadır. Resygate 1000 protokol dönüştürücüsü 500 işlem değişkeniyle birlikte gelirken, Resygate 3000 daha güçlü bir işlemciye sahip ve 4000 işlem değişkeniyle sekiz kat daha fazla işlem yapabilmektedir. 

Her iki dönüştürücü de trafo merkezlerini bağlamak için varsayılan olarak IEC 60870-5-101 Dengeli ve Dengesiz Mod, IEC 60870-5-104 ve ayrıca Modbus RTU / TCP protokollerini desteklemektedir. 60870-5-104 ve 60870-5-101 Dengeli IEC protokolleri üst sistemle entegrasyon için kullanılır. Burada erişim IEC 60870-5-104 ile gerçekleştirilirse, dört adede kadar cihaz aynı anda veri alıp gönderebilir. Kullanıcılar uzaktan telekontrol istasyonlarındaki zamanı merkezi olarak senkronize etmek isterse, iki Resygate versiyonu arasından seçim yapabilirler. Protokol dönüştürücü bir NTP İstemcisi (Ağ Zaman Protokolü) içerir, böylece trafo merkezleri döngüsel olarak veya belirli zamanlarda senkronize edilebilir. Versiyon 2 zamanın IEC tipi kimlik numarası üzerinden doğrudan üst sistem içinden senkronize edilmesini sağlar. Her iki cihaz versiyonları da her hat için ayrı ayrı yapılandırılabilir.

Merkezi ve ağ çapında yapılandırma

Başlangıç yazılımı Connect +’a dahil edilen çeviricilerin sezgisel kullanıcı arayüzleri, başlangıç ve bakım masraflarını en aza indirgeyen merkezi ve ağ çapında bir yapılandırmaya olanak tanır (Şekil 3). İster Ethernet kontrolörlerinin yapılandırması olsun, ister tam bir yazılım güncellemesi olsun, tüm işlevler tek bir konumdan uygulanabilir. Böylece
dağıtılmış istasyonların merkezi olmayan yapılandırmasına gerek kalmaz. Tek tek satırlar manuel olarak veya standart * .csv dışa aktarma yoluyla yapılandırılır. Buna ek olarak veriler, dışa aktarılan ve * .csv biçimini kullanarak üst sistemlerde kullanılabilir hale getirilebilir. Resygate ailesinin protokol dönüştürücüleri sürdürülebilir dokümantasyon amacıyla PDF formatında raporlar üretir. Ağ ayarları ve cihaz ayrıntılarının yanı sıra tüm telekontrol hatlarını adres ve ID tipi ile listelemek mümkündür. Kullanıcı arayüz aracılığıyla ilgili raporun detay seviyesini tek tek belirleyebilir. 

Üç aşamalı teşhis konsepti

Doğrulanabilirlik denetimini izleyen kılavuzlu yapılandırma, hataları azaltmaya yardımcı olur; böylece verimli ve maliyet tasarrufu sağlayan mühendislik imkanı sağlanır. Yine de yanlış bir yapılandırma, doğru bağlanmayan bir kablo ve/veya çözülemeyen bir ağ hatası, doğru veri aktarımının engellenmesine neden olur. Bu türden sorunları önlemek için protokol dönüştürücü üç aşamalı bir tanı konsepti sunar. Cihazın içinde bulunan LED ekran aracılığıyla kullanıcı yazılımın durumu, ağın sürekliliği ve ilk aşamada gerekli 24 V'luk doğru voltajın varlığı hakkında geribildirim alır.

Tanı konseptinin ikinci basamağı, ağ genelinde teşhis imkanı sağlayan Resygate dönüştürücüsüne entegre edilmiş Web sunucusunu içerir (Şekil 4). Web içeriği herhangi bir standart tarayıcıda görüntülenebilir, bu da ek yazılıma ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelir. Geniş kapsamlı teşhis yazılımı sayesinde kullanıcı tüm hatları tek tek görüntüleyip analiz edebilir. Uygun veri mesajlarının kontrolü tüm bayt dizisi görünene kadar aşamalı olarak rafine edilebilir. Burada verilerin bir seri veya Ethernet tabanlı protokol yoluyla iletilmesi önemli değildir. Resygate konfigürasyon aracı daha detaylı teşhis bilgisi gerekmesi durumunda kayıt dosyalarını okumak için kullanılabilir. Bu, en üst düzey teşhis düzeyi 3 halihazırda kullanılan donanım ve yazılım hakkında da bilgi verir.

Özet

İki adet Resygate 1000 ve Resygate 3000 protokol dönüştürücüyle kapsamlı Phoenix Contact ürün portföyünü birleştirerek trafo merkezinden kontrol merkezinde görselleştirmeye kadar tüm çözümü kolay ve uygun maliyetle yapılandırabilirsiniz. Saha cihazları, kablosuz veya kablolu olarak ya da seri veya Ethernet tabanlı arabirimler aracılığıyla ağa entegre edilebilir. Veri iletişimi olay odaklı veya polled modunda çalışır. Telekontrol istasyonları ve Resygate dönüştürücüler için Resy sisteminin optimum uyumlaştırılmış bileşenleri sayesinde besleme şebekesinin mühendisliği verimli ve ekonomiktir.

Telekontrol çözümü birçok haberleşme seçeneği sunuyor

Phoenix Contact’ın ReSy + yazılım çözümü verilerin atanmış hat, çevirmeli bağlantı, kısa mesaj, GSM, GPRS veya radyo yoluyla aktarılabilmesini sağlayan kesintisiz telekontrolü kolaylaştırıyor. Çeşitli performans sınıflarındaki son derece modüler Inline kontrolörleri telekontrol çözümünün temelini oluşturmaktadır. Bu kontrol cihazları gerekli standart ve fonksiyon modüllerini içerecek şekilde uyarlanabilir. Maksimum 8,192 yerel I/O noktası bağlanabilir.

Phoenix Contact’ın tüm kontrolörleri gibi Inline kontrolörleri de IEC 61131-3’e uygun PC Worx yazılımı kullanılarak programlanır. Telekontrol bağlantısını yapılandırmak için kullanılan fonksiyon modülü kütüphanesi yazılımın önemli bir parçasıdır. Bu, operatörlerin telekontrol sistemini yapılandırmak ve kontrol fonksiyonlarını programlamak için sadece tek bir yazılıma ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Yazılım, günümüzde kontrolörün kullandığı sofistike kontrol sistemlerinin çoğuyla haberleşmesine izin veren IEC 60870-5-101 ve 60870-5-104 telekontrol standartları, Modbus TCP/RTU ve ODP (Açık Veri Protokolü) gibi birçok farklı protokolü desteklemektedir.

Yazı ile ilgili ayrıntılara (şekil vb) e-dergi üzerinden erişmek için lütfen tıklayınız.


 


İlginizi çekebilir...

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin İlk Yatırım Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Türkiye, süreklilik arz eden ulusal ve uluslararası fon yatırımları, kurumsal kapasite artışı, yasal ve kurumsal düzenlemeler (küçük belediyelerin bir...
5 Temmuz 2019 Cuma

Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Terfi İstasyonlarında Gaz Algılama Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinde, toksik ya da yanıcı-patlayıcı özelliği olan ve önlem alınması gereken gazlar ortaya çıkmaktadır....
10 Haziran 2019 Pazartesi

QuickCarbon ile Karbon Ayak İzini Denetleyeceklere Hazır Raporlama

Günümüzde birçok firma için karbon ayak izini belirlemek, ölçüp denetlemek çok önemli....
23 Ocak 2019 Çarşamba

 

 • Boat Builder Türkiye
 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi

©2019 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.