E-DERGİ
Su ve Çevre Teknolojileri 116.Sayı

 


E-Dergi Oku 

TEKNİK ARITMA
ANADOLU FLYGT

Aquaflex Bioaqua MBBR

Aquaflex Bioaqua MBBR

22 Aralık 2017 Cuma / 09:47 | ÜRÜN

Fiziki olarak kapasite artışının mümkün olmadığı atıksu arıtma tesisleri için bire bir çözüm olan MBBR (Hibrit Biyofilm Reaktör Sistemi) sistemi artık günümüzde çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kalabalık nüfuslu şehirlerde gerek evsel nitelikli, gerekse endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin birçoğu, ya yeni imalatların (betonarme havuzlar, mekanik ekipmanlar vb.) yüksek maliyetli olmasından ya da yeteri kadar boş alan olmamasından dolayı kapasite artışı yapamamaktadır. Ancak atıksu debileri ve kirlilik yükleri gün geçtikçe artmakta, atıksuyun havuzlarda bekleme süreleri düşmekte, bu da istenilen kalitede suyun arıtılamamasına sebep olmaktadır. Atıksuların arıtılamaması, Türkiye gibi suyun hiç de bol olmadığı ülkelerde çok ciddi bir problemdir. İşte bu nokta kısa adıyla MBBR olan Hibrit Biyo Film Reaktör Sistemi devreye girmektedir. MBBR, kullanım şekli itibariyle çok basittir. Atıksu arıtma tesislerinde havalandırma havuzlarında belli oranda kullanılırlar.

MBBR, atıksuyun içinde askıda kalarak üzerindeki odacıkları sayesinde bakteriler için uygun yaşama ortamı sağlarlar. Çok kısa bakteriler için çok iyi bir ev sahipliği yapabilme özelliğine sahip olan MBBR’ın diğer faydaları;

  • Yüksek verimli organik karbon, azot ve fosfor giderimi sağlarlar
  • Biyolojik proseslerdeki mikroorganizmalar için yaşam alanı sağlanmış olur
  • BOD ve COD değerlerinin çıkış değerlerinde düşüşe yardımcı olur
  • Bilinen konvansiyonel BNR (Biyolojik Nutrient-Organik Besin) Giderimi) sistemlere göre %40 daha az alan ihtiyacı vardır
  • Hava ihtiyacından %30’a varan tasarruf sağlar.
  • Gerçek zamandaki oksijen kontrolü ile birlikte biofilm reaktöründe (MBBR) anaerobik amonyum oksidasyonu mümkündür.

PP (polipropilen) malzemeden imal edilen Aquaflex BioAqua MBBR natürel renkte olup, 1 m3 kullanıldığında atıksuyun içinde ekstra 650 m2lik bir yüzey alanı oluşturabilmektedir.