Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 150. Sayı (Ocak 2021)

32 Su ve Çevre Teknolojileri / Ocak 2021 suvecevre.com TEKNİK BUHARKAZANSİSTEMLERİNDE OKSİJEN KOROZYONU Oksijen Korozyonu Nedir, Nerede ve Nasıl Oluşur? O ksijen korozyonu buhar kazanı ve kondense sistem- lerinde, kazan besi suyundaki çözünmüş oksijenden ve/veya kondens dönüş sistemine giren oksijenden kaynaklanan korozyon türüdür. Oksijen korozyonu hem kazan besi ve buhar kazanı hem de tüm buhar ve kondense siste- mindeki metal yüzeylerde meydana gelmekte ve tüm bu sistemlerde istenmeyen zararlara yol açarak su, buhar, enerji ve üretim kayıplarına sebep olmaktadır. Oksijen korozyonuna Resim1 de görüldüğü gibi oluşma şekli itibari ile pitting (çukurcuk) korozyonu da denmektedir. Yukarıda belirtiğimiz gibi oksijen korozyonu birincil olarak kazan besi suyundaki çözünmüş oksijenin termik ve/veya vakum tipi degazörler (dearator) vasıtası ile fizikokimya- sal ve/veya kimyasal oksijen gidericiler ile kimyasal olarak yeterince giderilememesi sebebiyle meydana gelmektedir. Bununla birlikte atmosfere açık ara kondens tankları ve/ veya kondens sisteminde meydana gelen istenmeyen karı- şımlar (buharın kullanıldığı eşanjörlerdeki kaçaklar sebebi ile oluşan karışımlar ve/veya aynı eşanjörde hem buhar hem de çözünmüş oksijen açısından zengin olan soğutma suyunun kullanılması sebebi ile olan karışımlar) sebebi ile meydana gelmektedir. Oluşum mekanizması aşağıdaki şekildedir; Oksijen Korozyonunun Genel Etkileri Nelerdir? Buhar kazanı ve kondense sistemlerinde oksijen koroz- yonu meydana gelmesi sebebi ile aşağıdaki ana başlıklarda verilen problemler sırası ile meydana gelmeye başlayacaktır. • Kazan öncesi, kazan, buhar, kondens ve buharın kullanıl- dığı tüm ekipmanlarda oksijen korozyonuna bağlı çukur- cuk ( pitting ) oluşumu ve sonucunda metal yüzeylerde noktasal delinmelerin meydana gelmesi, • Korozyon ürünlerinin kazana taşınması ve kazanlarda metal oksit oluşum riskinin artması, NUMAN FINDIKOĞLU Kimyager / Nurkimya Arıtma OLUŞUMU, SONUÇLARI, ÖNLEME YÖNTEMLERİ Resim 1. Oksijen (pitting-çukurcuk) Korozyon Görünümü

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=