Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 149. Sayı (Aralık 2020)

48 Su ve Çevre Teknolojileri / Aralık 2020 suvecevre.com ÜRÜN PEGASUS+ İLE BASINÇ YÖNETİMİ P egasus+; su ve kanalizasyon idarelerinin içmesuyu dağıtım şebekelerinde kullanmakta olduğu basınç düzenleyici kontrol vanalarına (BKV) bağlanarak; BKV’lerin uzakta kumanda edilmesini sağlayan bir elekt- ronik BKV kontrolörüdür. Bu sayede BKV’lerin çıkış basıncı değerleri uzaktan istenilen değere sabitlenebilir, zamana veya debiye duyarlı çalışacak idare operatörleri tarafından programlanabilir. Ayrıca basınç düzenleyici kontrol vana- larının uzaktan tamamen kapanması/açılması sağlanabilir. Pegasus+ Elektronik BKV Kontrolörü Avantajları Debiye Duyarlı Basınç Yönetimi: Pegasus+; debimetre olan sahalarda debiye duyarlı basınç yönetimi yapmak üzere programlanabilir. Bu sayede izole bölgelerin tüketim verile- rine göre, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak kadar basıncın şebekeye verilmesi sağlanır. Özellikle su tüketiminin azaldığı gece saatlerinde şebekeye verilen basınç Pegasus+ tarafından düşürülür ve mevcut sızıntı noktalarından çıkan su miktarı azaltılarak fiziki kayıpların azaltılması sağlanır. Zamana Duyarlı Basınç Yönetimi : Pegasus+, operatörlerin hafta içi, hafta sonu veya haftanın her bir farklı günü için birbi- rinden farklı zaman-basınç tabloları oluşturabilmesini sağlar. Tabloda belirlenen saatlere karşılık gelen basınç değerlerinin şebekeye temin edilmesini sağlar. Kritik Noktaya Duyarlı Basınç Yönetimi: Pegasus+, üstün algoritması sayesinde, izole bölge girişindeki basınç ve debi değerleri ile kritik nokta basınç değerini ilişkilendirir. Bu sayede kritik noktadaki abonenin (genellikle şebekenin en yüksek kotunda yer alan abone) düşük basınç ile problemi yaşama- yacağı şekilde şebekeye basınç temin edilmesi sağlanır. Öğrenme Modu: Pegasus+, debiye duyarlı basınç yöne- timi için operatörlerin debi-basınç tablolarını oluşturmasında kolaylık sağlar. Bir haftalık veri kaydının ardından üstün algo- ritması sayesinde hazırladığı debi-basınç tablosunu sunar ve operatörün onayı sonrasında tablo devreye alınır. Pegasus+ ile BKV Bağlantısı Şematik Görünüm (Standart Kurulum) Açıklama: Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere minimum gece debisi, Pegasus+ devreye alındıktan sonra önemli dere- cede azalmıştır. Pegasus+, debiye duyarlı ayar seçeneğinde

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=