Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 149. Sayı (Aralık 2020)

Su ve Çevre Teknolojileri / Aralık 2020 37 suvecevre.com kirlenme ve tıkanmalardır. Bu tür kirlilikler hem besi suyun- dan hem de besi suyunun depolandığı koşullardan kaynak- lanmakta ve artış göstererek ters ozmoz membranlarında kirlenmeler ve tıkanmalara sebebiyet vermektedir. Bu problemin çözümü için öncelikle besi suyundaki top- lam mikrobiyolojik kirlilik yükü (toplam bakteri) ve mikrobi- yolojik kirlilik çeşitliliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu analizler ve tespitler sistem dizaynı öncesinde ve sistemin işletilmesi esnasında birçok kez yapılarak değişiklikler ve maksimum kirlilik miktarları tespit edilmelidir. Zira su kay- nağının değişmesi, mevsimsel değişiklikler (sıcaklık, yağış, kuraklık vb...), uygun bakteri önleyici kimyasal dozajları, smbs dozajı suyun içeriğindeki mikrobiyolojik kirlilik yükünde değişikliklere sebebiyet verebileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayede işletme için gerekli olan dezenfeksiyon sisteminin dizaynı, kurulumu ve işletilmesi daha efektif şekilde yapı- labilecektir. Yapılan analizler ve tespitler doğrultusunda uygun nite- likte dezenfeksiyon sistemlerinin (klorlama, ozonlama, biyosit kullanımı, ultraviole, uf filtreler vb.) münferit veya koordineli olarak kullanımı ile mümkün olmaktadır. 3. Çözünmüş katı maddelerin sebep olduğu kimyasal ve fiziksel kirlenme ve tıkanmalar Ters ozmoz membranlarının en önemli kirlilik sebepleri arasında bulunan ve ters ozmoz besi suyundaki çözünmüş katı maddelerden (Kalsiyum, Magnezyum, Karbonat, Silikat, Sülfat vb.) kaynaklanan kimyasal kirlenme ve tıkanmalardır. Bu tür kirliliklerin oluşumunun önlenmesi için ANTIS- CALANT ismi verilen birikinti önleyici ürünler kullanılmakta olup tüm uluslararası firmalarda olduğu gibi Resmi Distribi- törü olduğumuz SUEZ WTS firmasının da ARGO ANALYZER isimli ANTISCALANT seçimi için geliştirilmiş olan projeksiyon programı bulunmaktadır. Projeksiyon programlarının çalıştırılabilmesi ve RO membranlarında mineral bazlı birikinti oluşum problemin çözümü için öncelikle besi suyunun içeriğinde bulunan ve aşağıdaki tabloda listelenen element ve bileşiklerin besi suyu içeriğindeki konsantrasyonlarının ve besi suyu pH ve iletkenlik değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu analizler ve tes- pitler sistem dizaynı öncesinde ve sistemin işletilmesi esna- sında birçok kez yapılarak değişiklikler ve maksimum kirlilik miktarları tespit edilmelidir. Zira su kaynağının değişmesi ve mevsimsel değişiklikler (sıcaklık, yağış, kuraklık vb.) suyun kimyasal özelliklerinde değişikliklere sebebiyet verebileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayede RO membranlarının hangi element ve bileşiklerden dolayı tıkanabileceği ve çözünmüş katı maddelerden dolayı tıkanıklık probleminin önlenmesi için kullanılması gereken Antiscalant çeşidi ve uygulanması gereken dozaj miktarı belirlenebilecektir. Yukarıda belirtilen kimyasal bilgiler ile birlikte sistemin besi suyu kaynağı ve miktarı, RO suyu üretim miktarı ve sistem verimi bilgileri de sisteme girildikten sonra suyun kimyasal özelliklerine ve ürün suyunda istenilen pH değeri

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=