Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 149. Sayı (Aralık 2020)

Su ve Çevre Teknolojileri / Aralık 2020 29 suvecevre.com lar bulunabilir. Bu küçük katıların sudan alınması ancak ultra filtre ile olabilir. Resim 4’de, membran kabı içinde birik- miş çok ince katıları görüyoruz. Ters ozmoz sistemi satın almadan önce ham suların “partikül boyut ana- lizi”nin yaptırılmasını öneririz. Boyut analizinde bir mikron altında çok mik- tarda katı bulunduğu görülürse memb- ranları kartuş ile değil UF - Ultra Filtre ile korumak daha doğru olur. UF sis- teminin filtrasyonu 0,02 mikron seviye- küçük boyutlu katılar da membranla- rın ham su tarafında konsantre olur ve membranları tıkar. Tecrübelerimize göre, koruyucu kartuşların doğru monte edilmemesi, kartuş kalitelesinin düşük olması, yük- sek basınçta çalışması gibi durum- larda kartuşlar bazı katıları kaçırır ve bu katılar membran içinde konsantre olur, sonunda membran tıkanır. Bazı sularda bir mikronluk kartuş filtrelerden dahi geçen çok küçük katı- Resim 3. Katılar ile tıkanmış membran Resim 2. Antiskalant ile tıkanmış membran sinde olduğundan UF çok küçük katılar ile beraber sudaki mikropları da sudan ayırır, bu sebeple UF ters ozmoz koru- yucusu olarak önerdiğimiz bir filtrasyon yöntemidir. Ters ozmoz menbranı içinde mik- roplar da ürer: Aslında, membran içine giren mikroplar konsantre edilmese dahi membran içinde çok hızlı ürer ve membranı tıkar. Hatta, membran katmanları aralarında buldukları mik- roskobik bir delikten membranın iyi su tarafına dahi mikroplar geçer ve burada da üremeye devam ederler. Bunun sonucunda ters ozmoz üretim suyunda mikrop görülür. Membranların uzun ömürlü Olması için ne yapalım: Makalemizde anlat- maya çalıştığımız gibi, ters ozmoz membranlarının ikincil görevi olan, sudaki istenmeyenleri “konsantre etmek” görevi sebebi ile membran- lar kısa ömürlü olabilir. İkincil görevi olmayan membran sistemi bulunmadı- ğına göre, membranların uzun ömürlü olması için aşağıdaki hususlara dikkat etmekte yarar vardır: A. Ters ozmoz cihazına gelen suyun kalitesinin membran tasarımına uygun olduğundan emin olmak: Çünkü ham Resim 4. Çok ince katılar ile tıkanmış membran Resim 5. Ultra Filtrasyon Sistemi

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=