Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 146. Sayı (Eylül 2020)

için önemli bir tehlike oluşturuyor. WWF-Türkiye, kıyılarımızdaki ve denizlerimizdeki atık sorununun niteliklerini daha iyi anlamak amacıyla seçilmiş pilot alanlarda araştırma çalışmaları yürütüyor. YÖNTEM Türkiye kıyılarındaki kirliliğin ayrıntılı resminin çekilmesini amaçlayan bu çalışmada, Akdeniz Böl- gesi’nde gerçekleştirilen ACT4LITTER projesinin metodolojisini uygulanmıştır. Akdeniz’deki doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik politikaların üretilmesini amaçlayan ACT4LITTER girişimi kap- samında, kirliliğin ölçümlenmesine yönelik bir pro- tokol ve metodoloji geliştirilmiştir. Çalışmada söz konusu protokol ve metodoloji kullanılmış; 2,5 cm üstü uzunluğu olan atıklar toplanıp sayılarak ağırlığı ölçülmüş ve sınıflandırılmıştır. Türkiye’nin etrafındaki bütün denizleri temsil eden pilot çalışma noktaları, ACT4LITTER kriterlerine uyan ve yine bu kriterler kapsamında WWF-Türkiye’nin halen proje yürüt- mekte olduğu alanlar arasından seçilmiştir. 19 Mayıs (Samsun), Kilyos (İstanbul), Burgazada (İstanbul), Ayvalık (Balıkesir), Güzelyalı (Çanakkale), Küçük Menderes Havzası (İzmir), Patara (Antalya, Muğla) ve Akyatan (Adana)’da kış ve bahar ölçüm- leri yapılmıştır. Kasım - Aralık 2018’de gerçekleşti- rilen ölçümler yaz ve sonbahar kirliliğini; Mayıs-Ha- ziran 2019 döneminde gerçekleştirilen ölçümler ise kış ve ilkbahar kirliliğini göstermektedir. Proje kapsamında, çalışma yapılan alanların sosyo-eko- nomik yapısını tanımaya yönelik literatür araştır- malarının yanı sıra bu noktalara saha ziyaretleri de gerçekleştirilmiştir. Çalışılan bölge kapsamında farklı mevsimlerde ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin niteliği, bölgeyi etkileyen nüfus hareketleri, işletmeler, etkin- likler, organizasyonlar gibi kirliliğe neden olabilecek etkenler gözlenerek; yerel deneyimler ve öneriler tespit edilmiştir. BULGULAR Türkiye kıyılarının sekiz noktasından toplanan ve ACT4LITTER projesinin metodolojisine göre sınıflan- dırılan atık çeşitleri şu şekildedir: • Polimer (yapısında birçok molekülün tek bir molekül durumunda bulunduğu (bileşik) ürün atıkları (pet şişeler, pet şişe halkaları, plastik alışveriş torbaları gibi) • Kauçuk ürün atıkları (araba lastiği gibi) suvecevre.com Alkal n te K myasal Oks jen İht yacı Permanganat İndeks FOS / TAC Kjeldahl ve Amonyak Azotu İçme Suyu ve Atık Suda Klorür İçme Suyunda Klor Kals yum ve Magnezyum Sertl ğ Toplam Sertl k İst klal Mahalles Bahçe Sokak No: 13/6 34762 Ümran ye - İstanbul T. +90 216 550 7885 • F. + 90 216 550 7887 nfo@sumertek.com • www. sumertek.com SU VE ATIKSU ANALİZLERİNDE İLK ADRES T troL ne ® 7000 Potans yometr k T tratör le yapılab len anal zler

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=