Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 139. Sayı (Şubat 2020)

suvecevre.com 24 Su ve Çevre Teknolojileri / Şubat 2020 YORUM PROF. DR. HASAN ZUHURİ SARIKAYA’NIN ARDINDAN İ stanbul Teknik Üniversitesi öğre- tim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya’yı 23 Ocak 2020 tarihinde ani olarak kaybetmiş bulunuyoruz. Efendiliği, sakinliği, güler yüzlülüğü, yardımseverliği ile ve bilhassa öğren- cilere yakınlığıyla etrafında büyük bir sevgi topluluğu oluşturan arkadaşımın cenazesi, büyük bir katılımla İstanbul’da sonsuzluğa uğurlandı. Kendisini 70’li yıllarda İTÜ’yü ziya- retlerim esnasında tanıdım. O zamanlar Türkiye’de çevre mühendisliği bölü- münün kurulmasını çok isteyen Doç. Dr. Nevzat Kor ile beraber çalışıyordu. Hollanda Delft Üniversitesinde Sağlık Mühendisliği eğitimini gördüğü sırada edindiği izlenimleri benimle paylaş- mıştı. Kendisinin, Prof. Kor’un ve Prof. Muslu’nun 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kur- muş bulunduğum Çevre Mühendisliği bölümünün ders programlarının hazır- lanmasına önemli katkıları olmuştu. Uzun yıllar Suudi Arabistan’da öğretim üyeliği yapan Prof. Sarıkaya 1990 yılında, benim bölüm başkanlığı yaptığım dönemde İTÜ’de açılan bir profesörlük kadrosuna müracaat etti ve bu kadroya atandı. Bu tarihten itibaren kendisi ile yakinen çalıştım ve bazı pro- jelerde birlikte görev aldık. Bölüm başkanlığı yanında İSKİ Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Prof. Sarıkaya, İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Eroğlu’yla birlikte çalışmış ve İstanbul’un çevre sorunlarının çözü- müne katkı sağlamıştır. Buradaki başa- rılı çalışmaları ve bilimsel birikimi ken- disinin Çevre ve Orman Bakanlığı Müs- teşarlığına getirilmesinde önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. 2010 yılında yaş haddi nedeniyle müsteşarlıktan emekli olan Prof. Sarıkaya, bundan sonra da mes- leki alanlardaki faaliyetlerini ve eğitime katkısını sürdürmüştür. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe kuruluşunun yönetim kurulunda görev yapmış ve Tür- kiye Su Enstitüsü’nde (SUEN) fahri olarak Prof.Dr. Ahmet Mete Saatçi’ye destek olmuştur. Prof. Sarıkaya, Ilısu Barajı’nın yapımının sağlıklı yürütülebil- mesi ve ortaya çıkan problemle- rin çözüme kavuşturulabilmesi için oluşturulan Bilim Komitesi’nin başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu komisyonda ben de üye olarak ken- disiyle birlikte çalıştım. Bizi daha da yakınlaştıran bu görev esnasında kendi- sinin ne kadar iyi bir yönetici olduğunu da gözlemledim. Oğlu Mustafa Sarıkaya’dan temin ettiğim hayat hikayesini aşağıda sizlerin bilgilerinize sunuyorum. Hasan Zuhuri Sarıkaya 1946 yılında Çankırı'da doğdu. 1969 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden Prof. Dr. Ahmet Samsunlu İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl. Öğretim Üyesi 44. Hükümet İmar ve İskân Bakanı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=