Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 134. Sayı (Eylül 2019)

30 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • 09 / 2019 suvecevre.com ADVERTORIAL MACARİSTAN’IN SU ARITMA TEKNOLOJİSİNDEKİ TECRÜBELERİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDE FİKRET NAS: HEPA, Macar işletmelerinin ihracat kabiliyetlerini ve miktarlarını artırmaya yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir devlet ajansıdır. Doğrudan Macaristan Dışiş- leri ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterip, kâr amacı gütmeyen resmi bir kurumdur. 2015 yılında Polat Holding bün- yesinde kurulan ALX Hungary ise Macar İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA)’nınTürkiye ve Yunanis- tan’daki resmi temsilcisidir. Türkiye ve Yunanistan ile Macar firmalar ara- sındaki ticari ilişkileri geliştirmek için çalışan şirketin Budapeşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Atina’da olmak üzere toplam 7 ofisi bulunmaktadır. Portföyünde çeşitli sektörlerden birçok Macar firma barındıran ve Macaristan’dan ülkemize olan tek- B udapeşte’de her yıl düzen- lenen Water Summit Su Zirvesi Fuarı’nda bu tek- nolojileri görüp inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Nas, “Orada incelediğimiz yenilikçi tek- nolojinin ülkemize de gelmesini arzu ediyoruz.” diye konuştu. Macaristan’ın 2020 yılı sonuna kadar büyük bir kısmı AB fonları kay- naklı olmak üzere 1.2 milyar Avro’luk bütçeyi su ve atıksu alanlarında kul- lanmayı planladığını ifade eden Nas, “Macaristan’da 1993 yılından iti- baren su konusu ciddiyetle ele alın- mış, Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte de tüm AB direktifleri uygulamaya konulmuştur. Sadece 2011-2015 yıl- ları arasında 2.5 milyar Avro’ya yakın bir harcama yapılarak hem suların kalitesi AB standartlarına yükseltilmiş, hem de atıksu arıtma kabiliyeti ülke- nin nüfusu 9.8 milyon olmasına rağ- men 14.88 milyon kişinin atıksuyunu işleyecek kapasiteye yükseltilmiştir.” diye konuştu. 2000’lerin ortalarında Macaristan genelinde atık yönetimi konusunda da yatırımlar yapılmıştı. AB normla- rına uyumlu 70 adet atık işleme tesisi kurulduğunu ifade eden Nas, şunları kaydetti: “Son 10 yılda atık miktarını %42 azaltan ülkede, şu anda evsel atıkların %25’ten fazlası geri dönüş- türülmektedir. 2020 yılı sonunda hedeflenen; kağıt, metal, plastik ve cam atıkların en az %50’sinin geri dönüşüme gönderilmesidir.” Genel Müdür Nas, sorularımızı yanıtladı: SU VE ÇEVRE: ALX Hungary ve HEPA hakkında bilgi verir misiniz? ALX Hungary Genel Müdür Fikret Nas, Tuna Nehri’nin, Almanya’nın güneyinde Brigach ve Breg nehirlerinin birleşmesinden doğarak sırasıyla Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Romanya’dan geçerek Karadeniz’e döküldüğünü belirtti. Nas, Macaristan’ın kalbi olan Tuna Nehri’nin temizlenmesi için geçmişten bugüne yaptığı çalışmalar sayesinde su arıtma teknolojisinde kendi inovasyonunu yaratabilmiş bir ülke olduğunu ekleyerek, “Macaristan’ın su arıtma teknolojisindeki bilgi birikiminin dünya geneline kıyasla gerçekten çok ileri olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=