Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi 114. Sayı (Ocak 2018)

42 Su ve Çevre Teknolojileri / Ocak 2018 suvecevre.com Prof. Dr. Ayşe Filibeli Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nurdan Büyükkamacı Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Azize Ayol Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MAKALE Yeşil Kampüs Uygulaması: Kampüs Atıksularının Sulama Amacıyla Yeniden Kullanımı 1. GİRİŞ T ürkiye’de ortalama su kaynakları potansiyeli 501 milyar m 3 /yıl, brüt toplam yenilenebilir yüzeysel su potansiyeli 234 milyar m 3 /yıl olarak veril- mektedir. Mevcut ekonomik ve teknolo- jik imkanlar çerçevesinde bu miktar 112 milyar m 3 /yıl olarak değerlendirilmekte- dir. Bu miktarın yaklaşık 40 milyar m 3 ü kullanıma açılmış olup, bu suyun yüzde 74’ü sulama sektöründe, yüzde 15’i içme ve kullanma suyu olarak ve yüzde 11’i sanayide kullanılmaktadır. Gelecek 25 yılda su tüketim değerlerinin yaklaşık üç katına çıkması beklenmektedir. Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 8.000 m 3 ten fazla olan ülkeler “su zengini” olarak sınıflandırılmaktadır. Kişi başına düşen tatlı su miktarı yıllık 2000- 8000 m 3 arasında ise “Suyun yeterli olduğu ülke”, 1000-2000 m 3 arasında “Su baskısı/su kısıtı”, 1000 m 3 altına inmiş ise “Su fakiri” olduğu kabul edil- mektedir. Ülkemizde kişi başına düşen, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir yıllık su miktarı 1500-1735 m 3 civarında olup, ülkemiz su baskısı/su kısıtı yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyon olacağı tahminiyle ve mevcut kaynakla- rın korunacağı kabul edilerek, kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 1000 m 3 ün altına düşebileceği öngö- rülmektedir (DSİ, 2014; DSİ, 2009a; DSİ, 2009b; TÜSİAD, 2008). Sürdürülebilir su yönetimi açısından, kaynakları etkin kullanmak üzere yer- leşim alanlarında oluşan evsel nitelikli atıksuların uygun arıtma prosesleriyle arıtılarak, sulama suyu gibi farklı amaç- larla yeniden kullanımına yönelik yapılan araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu kapsamda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’nde oluşan evsel nitelikli atıksuyun kampüs alanının yeşil alan sulama suyu ihtiyacının karşılan- masına yönelik olarak arıtılarak değer- lendirilmesi, hem kaynakların yararlı kullanımı hem de üniversitenin çevreye olan duyarlılığını gösterme anlamında

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=