Su ve Çevre Dergisi 113.Sayı (Aralık 2017)

26 Su ve Çevre Teknolojileri / Aralık 2017 suvecevre.com İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu, Bonn İklimDeğişikliği Toplantısı (COP23) ve Prof. Dr. Gülerman Sürücü’nün Ardından YORUM Prof. Dr. Ahmet Samsunlu İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Böl. Öğretim Üyesi 44. Hükümet İmar ve İskân Bakanı B u yazımda, katılmış olduğum bir sempozyum ve iklim değişikliği toplantısından bahsedeceğim. Ayrıca çevre mühendislerinin yakın- dan tanıdığı sevgili arkadaşım Prof. Dr. Gülerman Sürücü’nün kaybı hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. İSTANBUL ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ SEMPOZYUMU 6-7 Kasım 2017 tarihlerinde Shangri La Bosphorus Otel’de İSTAÇ A.Ş. tara- fından tertiplenen İstanbul Atıktan Enerji Üretimi Sempozyumu’na katıl- dım (1). Oturumlarda, kendi alanlarında uzman 14 konuşmacı, yakmadan gaz- laştırmaya, biyometanizasyondan (arıtma çamurları ve organik katı atık- ların birlikte anaerobik arıtımı) çöp gazı yönetimine kadar pek çok farklı konuda sunumlar gerçekleştirdi. Organizas- yona Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerli-yabancı sektör firmalarının önemli temsilcileri katıldı. Termal atık bertarafında alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi, atık yakılarak enerji (elektrik) ve buhar üretilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. bu teknolojiyi Türkiye’de ilk defa uygulama hazırlı- ğındadır. Bu sempozyumun bir gayesi de bu teknolojinin Türkiye’de doğru bir biçimde uygulamasını sağlamaya katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. İSTAÇ’tan Fatih Hoşoğlu’nun sunu- mundaki katı atık yönetiminde dünya, Avrupa, Türkiye ve İstanbul’da genel durumu ve perspektifleri ortaya koyan tabloları sizlerle de paylaşıyorum (Şekil 1, 2, 3, 4). yakma tesisleri (mevcut en iyi tekno- lojiler), yakma tesislerinde inşaat ve işletme deneyimleri, yakma küllerinin bertarafı ve tehlikeli atık bertaraf yön- temleri Sempozyum’un ana konularını teşkil etti. Bu toplantıda sunulanların tümünü burada değerlendirmem mümkün olmayacağından, not aldığım bazı önemli hususları sizlerle paylaşacağım. Bilindiği gibi Türkiye’de genellikle katı atıklar düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmektedir. Dünyada artarak uygulanan bir yöntem termal bertaraf etmedir. Burada her türlü atık Şekil 1. Dünya genelinde belediye katı atık yönetimi (2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=