Rehber

Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarımı - 6


AKTİF ÇAMUR SİSTEMLERİ

Tasarım Yöntemi

Aktif çamur prosesi tasarımında izlenmesi gereken yöntem aşağıda özetlenmiştir.
Proje Bilgilerinin Toplanması: Tasarımda mevcut durum ve gelecekteki kademelere temel oluşturacak debiler ve kirlilik yükleri belirlenecektir.
Özellikle kapasitenin doğru belirlenmesi için atıksu debisinin ölçülmesi ve atıksu karakterizasyonunun gerçeği yansıtacak şekilde yapılması gerekir. Arıtılan suyun (deşarj ve/veya geri kazanım) deşarj standartlarının belirlenmesi gerekir. Aktif çamur sisteminin tüm ünitelerinin, çamur ve diğer arıtma prosesleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Çevresel Faktörler: Zemin durumu, mevsimsel değişiklikler, alan durumu, hidrolik koşullar dikkate alınarak proses değerlendirmesi yapılacaktır.
Tasarımda kullanılacak atıksu miktar ve karakterizasyonu gerçek koşulları yansıtmalıdır.
Özellikle debi ve atıksu karakterinin yıl içinde değiştiği bölgelerde tesisin planlanması ve teknoloji seçimi bu değişimi karşılayacak şekilde yapılmalıdır.

Devamı için tıklayınız.


Geri
share on twitter share on facebook