Haber

Çevre Kirliliğinin Yansımaları Artıyor


Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, küresel sorunumuz olan çevre kirliliğinin ülkemizdeki yansımalarının giderek arttığını belirtti.  Birol Kılkış: “Günümüzde insan sağlığını ve tüm çevresel dengeleri tehdit eder boyutlara ulaşan küresel ısınma gerçeği bu denli büyürken, sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğinin yanı sıra enerjinin akılcı kullanımı gerekiyor. Bunun, hem ülkemiz ve ekonomimiz için önemli bir etken, hem de iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede etkin bir yöntem olduğunun herkesçe bilinmesi lazım” dedi.  
TTMD Başkanı Kılkış açıklamasında şunlara dikkat çekti: “Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele sahiptir, ancak bu kaynakların akılcı harmanlaması gerekir. Türkiye’de neredeyse tamamı ithal edilen doğalgazın yüzde 67’si elektrik üretiminde; verimsiz, atık ısısından faydalanılmadan gökyüzüne atılan çağdışı bir teknolojiyle kullanılmaktadır. Artık enerjinin sadece verimli kullanılması değil, doğru enerjinin doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru miktarda kullanılması bilinci yerleşmelidir. Ulusal boyutta çok uzun soluklu enerji politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya başlanması zamanı gelmiştir” diye konuştu.
Kılkış,  “TTMD, enerji verimliliği yansıra enerji akılcılığı ve sürdürülebilir kentler konularındaki gelişmeleri izleyerek ülkemizdeki çalışmalara katkı koymakta ve öncülük yapmaktadır” sözleriyle TTMD’nin bu çalışmalar içinde aldığı konumun altını çizdi.


Geri
share on twitter share on facebook