Haberler

Ineva Çözümleri BULAQUA 2017'de Tam Not Aldı

Arıtma çamuru bertarafı alanındaki yenilikçi teknolojileriyle ön plana çıkan Ineva Çevre Teknolojileri, 4 Nisan 2017'de Bulgaristan Inter Expo Center'da gerçekleştirilen 9. Uluslararası BULAQUA 2017 konferansına katıldı.

Döngüsel ekonomi, yenilikçi teknoloji, sektördeki enerji verimliliği, atıksu arıtımı ve arıtma çamuru için modern teknolojiler ve su kaynaklarının ekonomik kullanımı gibi başlıkların işlendiği konferansın ana sponsorluğunu Ineva üstlendi.
Konferansta konuşmacı olan Ineva Genel Müdürü Onur Taş, Ineva’nın döngüsel ekonomiye katkısını şöyle açıkladı: “Ineva olarak atıkları yüksek sıcaklıklarda işleyerek zararlı maddeleri ekolojik döngüde güvenli bir şekilde gidermekteyiz. Tesisimizde uyguladığımız enerji geri kazanım yöntemi ile fosil yakıt kullanımını ve atıkların depolama alanlarına atılmasını engellerken, metan salımının da önüne geçiyoruz. Ayrıca bu proses esnasında her 1 ton atık bertarafında 1.5 ton buhar enerjisi sağlayabiliyoruz. Elde edilen bu buhar enerjisinin doğrudan kullanımı mümkün iken istenildiği takdirde türbinler eklenerek, elektrik enerjisine çevrilebiliyor.”
Ineva’nın üç yıl içinde kurulumunu gerçekleştirdiği hali hazırda toplam 6 tesisi bulunduğunu söyleyen Onur Taş, “Bu tesisler sayesinde bugüne kadar toplam 125 bin ton çamur bertaraf ettik. Hedefimiz 2017 yılı sonuna kadar 5 yeni tesis daha kurarak toplamda 600 ton/gün çamur bertarafı imkanı yaratmak. Böylece 900 ton/gün buhar elde edilebileceğiz” dedi.

26 Nisan 2017

Geri