Ürün

Dolphin Serisi Kimyasal Arıtma Sistemi

Bilindiği gibi atıksu arıtma sistemleri birçok ekipman ve üniteyi birarada bulundurur. Her ünitenin performansı da kendinden sonra gelenin verimini etkiler. Ünitelerin doğru seçimi, sistemin bütünlük içinde çalışmasını sağlar.

Arıtma tesisini seçerken şu soruları da sormak gerekir:
“Çıkış suyunda istenen değerler sağlanırken, sistem gerçekten optimum düzeyde mi çalışıyor?”, “Kullanılan kimyasallar gereği kadar mı dozlanıyor?”, “Seçilen ekipmanın enerji verimliliği yüksek mi?”...
Aveka Çevre Teknolojileri’nin DOLPHIN serisinde sunduğu sistemler çeşitli kapasitelere karşılık gelecek şekilde dizayn edilmişler (3-2400m3/gün). DOLPHIN Serisi ile özellikle ağır metaller, KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), AKM (Askıda Katı Madde) gibi kirleticiler arıtılıyor. Minimum alan ve enerji ihtiyacı düşünülerek oluşturulan sistemler, çeşitli modüllerin ilavesi ile çeşitlendirilebiliyor. Örneğin nötralizasyon, siyanür giderimi ve krom indirgeme üniteleri eklenebiliyor.
Operatörün ihtiyaç duyduğu veriler online olarak izlendiğinden, verileri değerlendirmek ve hızlı karar vermek mümkün. Sistemde pH, sıcaklık, redoks gibi parametrelere bağlı otomatik dozlama yapıldığından optimum kimyasal sarfiyatı sağlanıyor. Gereksiz kimyasal sarfiyatı önleniyor. Şase üzeri kuruluma hazır olduğundan sökülmesi, farklı bir yere taşınması ve tekrar kurulumu mümkün.


Geri
share on twitter share on facebook