Haberler

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Toprak kirlenmesinin önlenmesi amacıyla 8 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik" 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda “potansiyel kirletici faaliyet” gerçekleştiren tesislerin sahiplerinin 8 Haziran 2015 tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, ilgili yönetmeliğin EK 3’ünde yer alan “Faaliyet Ön Bilgi Formu”nu doldurması ve yazılı-imzalı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirimde bulunması gerekiyor. Böylece ilgili yönetmelik çerçevesinde ilk aşamada kirlenmiş veya kirlenmesi muhtemel sahalar ile sektörler tespit edilecek. Tespitin ardından, bu saha ve sektörler “Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” ile kayıt altına alınacak. Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi’nin 1. aşaması ile kirlenmiş sahalar, kirlilik şüphesi olan sahalar ve temizlenen sahaların coğrafi verileri, faaliyet sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatları ve vatandaşların sahipsiz saha bildirimleri ile yapılacak ve Türkiye’nin Toprak Kirliliği Haritası oluşturulacak.

Yeterlilik Belgesini alan ilk firma: ABC Grup Çevre 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye’de 2011 yılında Yeterlilik Belgesini alan ilk firma olan ABC Grup Çevre, kadrosundaki 22 mühendis ile toprak kirliliği oluşma potansiyeli olan  sahalarda gerekli raporları hazırlamak ve faaliyetleri yürütmek üzere çalışıyor. Toprak iyileştirmesi ve rehabilitasyonu konusunda Türkiye’de onlarca saha çalışması gerçekleştiren ABC Grup, çevre sektöründe gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmelerle birlikte bilgi birikimini çalışmalarına entegre ederek kullanan, yasal yükümlülükler doğrultusunda, dinamik ve araştırmacı bir ekibe sahip. Firma, “Toprak Kirliliği Tespiti ve İyileştirilmesi”, “ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarının/PTD Hazırlanması”, “Çevre Görevlisi Danışmanlığı”, “Emisyon Kontrolü ve Çevre Teknolojisi Danışmanlığı”, “Sürdürülebilirlik Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile “Baca Gazı Kontrol Üniteleri Tasarım ve Uygulaması” konularında faaliyet gösteriyor.

29 Haziran 2015

Geri