In This Issue

e-F@ctory

Factory Controller based upon Objects' Internet (Iot) Technology for Prudential Factories by Mitsubishi Electric...

News continues in Turkish...Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinden faydalanarak fabrika verilerini toplayan ve Cloud teknolojisi ile işbirliği çerçevesinde faaliyet yürüten Mitsubishi Electric, kendisinin geliştirdiği fabrika otomasyon çözümü olan e-F@ctory uygulamasını, kullanıma sunulan Nesnelerin İnterneti ekosistemi ile birleştirmek için Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı Fabrika Kontrolörünü kullanıcılara duyurdu. Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı Fabrika Kontrolörünün etkinliği, halihazırda yürütülen testler ile kanıtlanmaya çalışılıyor ve ürünün Nisan 2016’da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen e-F@ctory çözümü, üretim bölümü verileri arasında doğrudan bir bağlantı kurulması amacıyla gelişmiş teknolojilerden faydalanarak fabrikalara tam anlamıyla şeffaf bir nitelik kazandırıyor. Tesis operatörleri, daha üstün bir verimlilik ve kalite düzeyine ulaşabilmek için söz konusu verileri analiz edebiliyor ve grafikler yardımıyla görselleştirebiliyorlar.

Fabrikaların, gelişmiş üretim yönetimi amacıyla Cloud teknolojisi ile birbirine bağlanması yönündeki ihtiyaç, kendisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor. Bu bağlamda e-F@ctory çözümü, Cloud teknolojisine dayalı olmayan üretim yürütme ve kalite yönetim sistemleri için gerçek zamanlı bir kapasite, güvenlik ve üstün güvenilirlik avantajları sunuyor. Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı Fabrika Kontrolörü, üretim bölümü ile Cloud platformu arasında gerçek zamanlı bir bağlantı kurulabilmesi için e-F@ctory çözümüne entegre edilecek. Söz konusu entegrasyon, sistemin dinlenmesine, veri manipülasyonuna, yetkisiz erişime ve diğer siber saldırılara karşı korumak amacıyla dayanıklı bir güvenlik sistemi de içeriyor.

Oldukça kapsamlı verilerden faydalanan öngörü sahibi bakım ve teşhis faaliyetlerinin, geleceğe yönelik üretim işlemlerinin önemli bir parçası haline gelmesi bekleniyor. Üretim hatlarındaki sensörler ve benzer donanımlardan elde edilen çok sayıda veri, fabrikalardaki veri işleme kapasitesinin artırılması ihtiyacını gündeme getirecek ve böylece Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı Fabrika Kontrolörü, ölçeklenebilir yapısı sayesinde veri işleme kapasitesini esnek bir biçimde artırmak üzere çalışabilecek.

Bazı durumlarda çok sayıda üretici ekipmanı ile Cloud bağlantısı kurmak için erişim kontrolüne yer verilmesi gerekiyor. Mitsubishi Electric’in Nesnelerin İnterneti teknolojisine dayalı yeni Fabrika Kontrolörü, bakım operatörleri tarafından önceden kaydedilen belirli üretim makinelerine erişi sağlayabiliyor. 


Geri