Röportaj

Veolia Water Operasyon ve İşletmeler Müdürü Süleyman Erkal: "Türkiye'de 14 Milyonluk bir Nüfusa Hizmet Veriyoruz"Ocak 2014 / Sayı: 66

Türkiye'de 14 milyonluk bir nüfusa hizmet veren Veolia Water Solution&Technologies Turkey Arıtma İnş. Tic. San. A.Ş.'nin Operasyon ve İşletmeler Müdürü Süleyman Erkal Veolia'nın Türkiye'deki faaliyetlerini kısaca dergimize anlattı.


Su&Çevre: Veolia Water Solutions & Technologies Turkey hakkında bilgi alabilir miyiz?
Süleyman Erkal: Veolia, su ve atıksu konusunda hem özel sektörde hem de kamusal alanda 160 yıllık deneyimi ile tüm çevresel hizmetleri üreten ve içinde barındıran su, atık yönetimi ve enerji konularında aktif olan dünyadaki tek firmadır... Tüm su çevriminde geri kazanımdan atıksu ve su yönetimine analitik inovatif çözümler geliştiren Veolia Water Solutions&Technologies, 10 bin 805 çalışanı, 2,4 milyar euro cirosu, 350 patentli teknolojisiyle su ve atıksu konusunda dünya lideri konumunda. Endüsriyel ve belediye alanlarının ilgili tüm tesislerinde dizayn, inşa, işletme, bakım ve onarım hizmetleri veriyoruz. 80’lerden beri Türkiye’de varlığını sürdüren Veolia, en yeni ve yenilikçi teknolojilerle su, atıksu ve geri kazanım işleri yapıyor ve inovatif çözümler geliştiriyor. Dizayn ve inşasında bulunduğumuz tesisler Türkiye’de 14 milyonluk bir nüfusa hizmet veriyor. 13 adet su arıtma tesisi ile 13.6 milyon nüfusa; atıksu arıtma tesislerimiz ile 5.5 milyon nüfusa hizmet sunuyoruz ve 4 çamur yakma tesisimiz mevcut. Ayrıca pek çok çözümümüz de otomotiv, kağıt ve endüstriyel parklar gibi farklı sanayi alanlarında yerini buluyor.
Türkiye’de 120 çalışanımızla endüstriyel alanda ve belediyelerde su ve atıksu hizmetleri ve yönetimi ile dizayn ve inşa kapsamında arıtma tesisleri yapıyoruz. Bunların yanısıra Veolia Turkey yakın zamanda geniş bir yelpazede su ve atıksu artıma çözümleri, pratik ve taşınabilir tesisler ve arıtma kimyasallarını içeren e-ticaret faaliyetini de Türkiye’de başlattı. Tüm çözümlerimize, teknolojilerimize ve hatta online satın alabileceğiniz ürünlerimize hem yerel hem de global web sitelerimizden rahatlıkla ulaşılabiliyor. 


Su&Çevre: Veolia’nın Türkiye’deki refefansları nelerdir?
Süleyman Erkal: Veolia’nın Tür-kiye’nin ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümlerine ait potfolyosunu ve son 30 yıllık katkısını ifade edebilecek Petkim’in çamur yakma tesisini (1984), Actiflo™ teknolojimizin kullanıldığı Ömerli Su Arıtma Tesisi’ni, Biostyr™ teknolojimizin kullanıldığı Alanya Atık Su Arıtma Tesisi’ni ve son olarak genişletme ve yenilemede AnoxKaldnes™MBBR teknolojimizin kullanıldığı Modern Karton Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi’ni örnek olarak verebiliriz. 

Su&Çevre: Veolia, Türkiye’de çevre sektörünü nasıl görüyor?
Süleyman Erkal: Türkiye, diğer pek çok ülke gibi suyla ilgili zorluklar yaşayan, yeni çevresel düzenlemelerin yürürlüğe sokulduğu, bazı bölgelerde su tedarik sıkıntısının görüldüğü, kimi yerlerdeyse atıksu arıtması ve kalitesiyle ilgili sorunların yaşandığı ve yaşanacağı bir ülke konumunda. Bugün ve gelecekte Veolia, kendine ait ve patentli 350 teknolojisi ve kendi Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği çözümleriyle adı geçen tüm sorunların çözümünde anahtar rol oynamak ve tesis etmek üzere Türkiye’de çalışıyor. Enerji tüketimini düşürecek, kalite açısından en yüksek standartlara ulaştırabilecek, hem mobil hem de kalıcı çözümleri ile sektörün önündeki tüm sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.

Geri