Haberler
İstanbul Uluslararası Su Forumu 3. Kez Düzenleniyor
Forum’da, öncelikli olarak su güvenliği ve uluslararası su hukuku konuları ele alınacak. Organizasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Enerjinin suya, su temini ve hıfzısıhhanın enerjiye ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, nüfusların gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak için su ve enerji nasıl bir rol oynayacak? Sanayiye dayalı ya da sanayileşmek isteyen ekonomiler açısından, bazı yüksek gelirli ülkelerde endüstriyel su tüketimi toplam su tüketiminin yüzde 40’ına ulaşmaktadır; bu toplumlar nasıl su güvenliğini sağlayabilir? Bütün bu sektörlerle yakından ilişkili olarak, insan refahı için su ile bir insan hakkı olarak su ve hıfzısıhha önemli konulardır. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne giden yolda, erişim ve hıfzısıhha hedefleri nasıl gelişecek? Sürdürülebilir bir su güvenliği için uygun politikalar ve yönetimin yanı sıra, değişen su arz ve talebi dengelenmelidir. Talep yönetimine paralel olarak, rezervuar ve barajların önemli rol oynadığı mevcut ve gelecekteki su temini altyapısının sürdürülebilir kullanımı, su güvenliği için gereklidir. Bunlar gibi çeşitli ve karmaşık konuları ele almak, sektörler, toplumlar ile coğrafi ve siyasi sınırlar arasında disiplinlerarası bir işbirliğini gerektirir. Ayrıca su güvenliği konusu acilen etkili araç ve mekanizmalarla ele alınmalıdır. Bu kapsamda, 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu, su güvenliği sorunlarına küresel çözümler getirmek ve bunların gerçekleştirilmesi için yolların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecektir.”