Haberler
Dow Su ve Proses Çözümleri, Tequatic'i Tanıttı

Açılışı Doğu Avrupa ve Rusya Satış Direktörü Gergely Nagy tarafından yapılan seminere farklı sektörlerdeki kullanıcılar ve OEM firmalardan 70 kişi katıldı. 

CIS teknik satış müdürü Evgeny Dolgov tarafından tanıtılan Tequatic filtre teknolojileri, yüksek miktarda askıda katı madde ve yağ içeren sular için çökeltim, santrifüj ve çapraz akışlı filtreleme teknolojilerini tek bir sistemde buluşturuyor. Tequatic, ideal olarak ulltrafiltrasyon öncesinde işletme verimini artırıcı, bakım ve sarf malzeme maliyetlerini düşürücü, çevre ve işçi sağlığını artırıcı bir çözüm sunuyor.

Türkiye teknik sorumlusu Gerard Melich tarafından da ters ozmoz sistemlerinde sorun giderme, normalizasyon ve ROSA software konuları ile birlikte ultrafiltrasyon temel ilkeleri, UF ürün portföyü ve UFLOW programı anlatıldı. 
Türkiye Satış Müdürü Sanem Sünbül, seminere duyulan ilgiden memnun olduklarını ve seminerlerin devam edeceğini belirtti.