Haberler

REW İstanbul Haziran'da Düzenleniyor


REW İstanbul; çevre lisansına sahip olması gereken sanayi kuruluşlarının yanı sıra katı atık depolama, bertaraf etme ve atıksuların arıtımı konusunda çözüm arayışı içerindeki belediyelerle organize sanayi bölgelerinin çevre sorunlarına, katı atık, su ve atıksu, atık gaz ve yeşil enerji ana başlıkları altında uluslararası ölçekte çözümler sunuyor.

Fuar, İFO Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile 2014 yılı Haziran ayında 10. kez kapılarını açıyor. 
Milyarlarca dolarlık büyük bir pazara sahip sektöre yatırım planlayan karar vericiler, bu yıl da REW İstanbul’da biraraya geliyor. 10 yılın verdiği deneyimle, çevre teknolojileri yatırımlarına ışık tutan REW İstanbul, bu alanda makine ve ekipman üreten firmaları, çevre ile ilgili yatırım yapması gereken kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşturması açısından büyük önem taşıyor. 
REW İstanbul bir ticari organizasyon olmanın da ötesinde, geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre ile ilgili gündemlerin uluslararası ölçekte tartışıldığı bir zirve konumunda bulunuyor. Sektörün tüm paydaşlarını biraraya getiren zirvede, yaratıcı işbirlikleri geliştirilerek, üretimin ve verimin artması hedefleniyor.

Geri