Tesis

Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi, Multiclair’in Prosesi ile Yap-İşlet Olarak Kuruldu

Ocak 2012 / Sayı: 42

Atıksu çeşitliliğinin ve atıksu miktarının hızla arttığı günümüzde, AB normlarında arıtım ve geri dönüşüm sağlamayı amaçlayan yeni teknolojiler de gündeme geliyor.
Bu teknolojilerden biri olan “Elektroflokülasyon Metodu” ile atıksu arıtma prensibini kullanan Multiclair Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri A.Ş., atıksu kirliliğinin çözümü için 2006 yılından beri Türk-Alman ortaklığı olarak ülkemizde faaliyet gösteriyor. Multiclair firması, Alman ortaklarının uzun yıllar boyunca çalışma ve deneyimlerini, sahip oldukları teknolojiyi ülkemize kazandırmak ve yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor ve Ar-Ge çalışmaları ile yatırım maliyeti düşük ve arıtma performansı yüksek konseptler üretiyor.  Elektroflokülasyon prosesi teknolojisi, Multiclair Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri firmasına ait; ve atıksuların arıtım ve geri kazanımında bu proses kullanılıyor. Elektroflokülasyon prosesi, su ve atıksudaki kirleticilerin fizikokimyasal yöntemlerle su ortamından uzaklaştırılması prensibine dayanıyor. Elektroflokülasyon prosesi, yüzdürme (flotasyon), koagülasyon, flokülasyon, adsorpsiyon, redoks reaksiyonları, partikül hapsetme, yüzdürme gibi çeşitli karmaşık fiziksel ve kimyasal arıtma mekanizmalarını içeren, son yıllarda giderek önem kazanan alternatif bir arıtma yöntemi. Multiclair Arıtma Teknolojisi evsel, endüstriyel atıksuların arıtımı ve geri kazanımında düşük yatırım ve işletme maliyeti ile efektif olarak kullanılabiliyor. Endüstriyel atıksularda, özellikle tekstil sektörü atıksularında renk giderimi dahil arıtım ve geri kazanımda oldukça başarılı sonuçlara ulaşılmış.

Cihanbeyli Atıksu Arıtma Tesisi
Ülkemizdeki belediyelerin atıksu arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerinde karşılaştıkları problemlerin fazlalığı bir gerçek. Multiclair, bu eksikliğin bilincinde olarak belediyeler ve organize sanayi bölgelerinin atıksularının arıtımı ve geri kazanımının Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmesi için son iki yılda çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizde bir ilk olarak Konya-Cihanbeyli Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Yap-İşlet modeli ile hayata geçirildi. Yap-İşlet modeli ile gerçekleştirilen atıksu arıtma tesisinde tesis finansmanı ve işletilmesi Koçoğlu İnşaat A.Ş. firması tarafından üstlenildi. Tesisin kurulumu ise Multiclair Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri firması tarafından yapıldı. Belediye tarafından yapılan atıksu arıtma hizmet alımı ihalesi muhtevasında Belediye tarafından hiçbir bedel ödenmeden yatırım tamamlandı ve deşarj izninin alınmasını takiben metreküp atıksu arıtımı başına sözleşmede yazılan bedel üzerinden ödemeler başladı.

Kurulan Tesisin Özellikleri
Nüfus: 15.800 kişi
Proje Kapasitesi: 1874 m3/gün
Maks. Kapasite: 2400 m3/gün
İşe Başlama Tarihi: 13.05.2011
Tesisin İşletmeye Alınma Tarihi: 15.05.2011
Tesisin Kurulum alanı: 240 m2 kapalı alan
Tesisin yapım süresi: 62 gün

Multiclair Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri Genel Müdürü Adnan Pekşen
“Multiclair Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri firması olarak öncelikle ülkemizdeki atıksu arıtma sektörüne yeni bir bakış açısı ve çok seçenekli alternatifler sunmayı amaçlıyoruz. Atıksu arıtma tesisleri, teknolojilere aşina ve uzman firmalarca kurulmalı ve işletilmeli. Firma olarak arıtma tesislerini birer su işleme ve geri kazanım fabrikası olarak görüyoruz. Arıtma tesisi, kurulması, doğru proses-ekipmanların seçilmesi ve işletilmesi ile uzmanlık gerektiren bir yatırım. Bir atıksu arıtma tesisinin optimum ömrünün 35 yıl olduğunu kabul edersek, işletme giderleri ve sürdürülebilirliğinin ilk yatırımından daha yüksek bedeller oluşturduğu görülüyor. Firmamız atıksu arıtma tesislerini, anahtar teslim yapım, Yap-İşlet ya da Yap-İşlet-Devret yöntemleriyle gerçekleştiriyor. Atıksu arıtma tesislerinin yatırımları kamu kurumları ya da özel sektör firmaları için oldukça maliyetli yatırımlar. Ciddi bir maddi kaynak gerektiriyor. Firmamız bu gerçeği görerek ülkemizde kamu ve özel sektör atıksu arıtma tesislerinde Yap-İşlet-Devret metodunu yatırımcılarla birlikte hayata geçirmeye başladı. Kamu ve özel ortaklıkları ve Yap-İşlet-Devret modelleri ile yatırımlar için ihtiyaç duyulan kaynaklar ve hızlı yapım imkanları hızla gerçekleşebilecek. Multiclair firması bu modellerle daha fazla belediyeye, organize sanayi bölgesine ve fabrikaya ulaşmayı hedefliyor. Multiclair Arıtma Sistemleri ve Çevre Teknolojileri firması olarak ülkemizde ve partnerimizle birlikte dünyada Elektroflokülasyon Prosesli atıksu arıtma teknolojisi ile üretici, yatırımcı ve işletmeci olarak büyümeyi hedefliyor.”

Tesislerin yapımında entegre çözümler geliştirilmeli
“Ülkemiz atıksu arıtımında başlangıç düzeyinde. Arıtma tesislerinin yapımında hızlı ve ekonomik entegre çözümlerin devreye girmesi gerekiyor. Multiclair firması olarak hızlı ve efektif bir teknoloji olan arıtma sistemimizle belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve atıksu üreten her türlü tesis için optimal çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu konuda mühendislik, üretim, kurulum ve işletme operasyonları için uzman kadrolarımızla arıtma pazarındaki temel firmalardan biri olma yönünde ilerliyoruz. Ülkemizdeki atık arıtma tesisinin yapımında, firmamız bu sektöre yatırım yapmak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı grupla işbirliği halinde. Hızlı bir şekilde atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve sürdürülebilir işletme şartlarının oluşması için mutlak suretle özel sektör yatırımcılarının ve bizler gibi teknoloji sahibi firmaların, devletin ve atıksu üreten tesis sahiplerinin üzerindeki yükü alması gerekiyor. Firma olarak yatırımcı gruplarla bu yükün büyük kısmını paylaşacak organizasyona sahip durumdayız. Bu konuda da özellikle belediyelerin atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesi için birçok belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. 2012 yılı içerisinde benzer yatırımlarla tesislerimizin sayısını artırmayı ve ihracatçı firma haline gelmeyi hedefliyoruz.”

Geri