Röportaj

ARGES Arıtma Makine Genel Müdürü Ahmet Işıtman: “Ekonomik Ürünler Üretmeyi Amaç Edindik”
Mayıs - Haziran 2011 Sayı: 38

Müşteriye özel çözümleri daha ekonomik yollarla üretmeyi hedefleyen ARGES firmasının Genel Müdürü Ahmet Işıtman: “Ekonomik çözüm arayışının birinci yolu, ürünün gerikullanımını sağlamaktır. Arıtma tesisleri çıkış sularının gerikullanımı için pek çok çalışma ve uygulama mevcut” diyor.

ARGES 1985’ten bu yana su ve atıksu sektöründe mekanik donanım üretim ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış bir kuruluş. Müşterilerine kapsamlı tek kaynaklı çözümler üretmek için en gelişmiş yöntemleri kullanarak arıtma tesisleri projelendirmesi de yapan şirketin hedeflerinden biri, ihtiyaca ve müşteriye özel çözümleri, yatırım ve işletme maliyetlerini göz önüne alarak, katkı malzemesi kullanımını en aza indirerek üretebilmek. ARGES Arıtma Makine Genel Müdürü Ahmet Işıtman’la firmanın çevre yaklaşımlarıyla ilgili konuştuk.

Otomatik çalışan “sepet ızgara”
Işıtman, arıtma tesislerinin ilk yapısı olan fiziksel arıtım ünitelerinin, tesisin başarılı bir şekilde çalıştırılmasında en önemli rolü oynadığı düşüncesinde: “Her ne şartta olursa olsun bir pompa istasyonunda pompa öncesinde yapılacak iyi bir ızgara sistemi hem pompaların ömrünü arttırır hem de tesisin sonra gelen her ünitesindeki işlemleri daha basite indirger. Bu işlemi yerine getirmek amacıyla çok küçük pompa haznelerinde bile başarıyla kullanılabilecek otomatik olarak çalışabilen ‘sepet ızgara’ sistemleri geliştirdik.”
Işıtman, sepet ızgara sistemlerini detaylı olarak anlatıyor: “Mekanik ızgaralarda uyguladığımız çok basit ancak o derecede verimli ızgara çubuğu yapısıyla, ızgaralarda yaşanan ızgara tırmıklarının sıkışması sonucunda tarak kırılması, aşırı yük nedeniyle motor ve redüktör arızalarını hemen hemen yok denecek seviyeye indirebiliyoruz.”

Elek tipi ızgaralar daha verimli
“Gerikazanım sistemlerinin son yıllarda kullanmakta olduğu membran uygulamalarının doğru çalıştırılabilmesi için fiziksel arıtım çok önemli bir ünite. Bu tesislerde yapılan çalışmalar elek tipi ızgaraların daha verimli olduğu sonucunu gösteriyor. Projelendirdiğimiz batık çalışan elek tipi ızgarayla hem membran tesislerinde membranların daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlıyoruz hem de çözünebilir organiklerin atıksu içinde çözünerek katı atık olarak tesisten uzaklaştırılmasını önlüyoruz.”

Su kaynaklarıyla ilgili sorun yaşayacağız
Işıtman, su fakiri bir ülkede yaşadığımızı ve 20, 25 yıl sonra su kaynaklarıyla ilgili önemli sorunlar yaşayacağımızın bilincinde olmamız gerektiğini vurguluyor ve ARGES’in bu konuda müşterilerini bilinçlendirmek için çaba harcadığını belirtiyor. “Ekonomik çözüm arayışının birinci yolu, ürünün gerikullanımını sağlamaktır. Arıtma tesisleri çıkış sularının gerikullanımı için pek çok çalışma ve uygulama mevcut.”

Membran, konvansiyonel sistemlerle yarışabilir hale geldi
“Son yıllarda bu konuda yapılan çalışmalar hızla membran teknolojilerini öne çıkartıyor. Talep ve üretimin birbirini tetiklemesiyle hem membran üretim tekniklerinde önemli gelişmeler yaşandı hem de üretim maliyetlerinin düşürülmesi sonucunda membran kullanımının maliyeti, konvansiyonel sistemlerle yarışabilir hale geldi. Membran sistemleri üçüncül arıtım tekniklerine sahip konvansiyonel sistemle karşılaştırılmalıdır.”
“ARGES olarak sekiz yıldır membran teknolojisiyle değerlendirme deney ve uygulama çalışmaları yaptık. Teknolojinin yaşanan tüm sorunlarını değerlendirdik ve neticede tüm üniteleriyle tam otomatik ve 40’a yakın 25 m3/gün kapasiteli tesisin bir ana merkezden kontrol ve kumanda edildiği sistemi proje ortağımız Epuramat-LUX ile birlikte gerçekleştirdik. Epuramat’ın ‘2010 yılı 10 En İyi Buluş Ödülü’nü alan Ex-Sep ünitesi bu çalışmamızda önemli bir ünitedir.”

BIO-DRY’la yanma ve patlama tehlikesi yok!
Işıtman, “Arıtma tesislerinin bir diğer çıktısı da tesisten uzaklaştırılması gereken fazla çamurlardır” diyor.
“Avrupa Birliği kriterleriyle giderek daha ağır değerlere ulaşan atık çamur susuzlaştırılması için istenen kuru madde miktarları yakın zamanda yüzde 85’e ulaşacaktır. 15 yıldır Bantlı Filtre Pres imalatıyla edindiğimiz deneyimimizi TEYDEB aracılığıyla uzmanlar ve üniversitelerimizle paylaşarak BIO-DRY Düşük sıcaklıkta çamur kurutma sistemini geliştirdik.”

Işıtman, BIO-DRY çamur kurutma sistemlerinin özelliklerini şöyle anlatıyor: “Düşük sıcaklıkta çamur kurutma yapan bu sistemimizde yanma ve patlama tehlikeleri tamamen ortadan kaldırıldı. Arıtma tesislerinde yaşanabilecek iş kazalarını en aza indiren, düşük ısı farkı nedeniyle ısı kayıplarının en aza indirildiği bu sistemin işletilmesi de son derece kolay.”

Sıfır emisyon
“Sistemin önemli bir farklılığı sıfır emisyon üretmesi. Tesiste ısıtılan hava daimi olarak sistemde çevriliyor. Isı pompası kullanılarak soğuk fazda kondense edilen hava, sıcak fazda ısıtılarak sisteme geri döndürülüyor. Atık ısının bulunduğu tesislerde bacaya eklenen gaz yıkayıcı ve filtreyle emisyon kontrol edilebiliyor.”

Kiralık mobil kurutma; RENTADR
Arıtma tesislerinde üretilen fazla çamurların kurutulması ve kullanılmasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli birer sorun olduğuna değinen Işıtman, ARGES RENTADRY sisteminin bu yapıdaki işletmelere destek olduğunu sözlerine ekliyor: “Sistemdeki kuruluşlar atık çamurlarını belli periyotlarda biriktiriyorlar. RENTADRY yılın belli aralıklarında işletmeye gelerek biriktirilmiş çamurları yüzde 90 katı madde içerecek şekilde kurutuyor, böylelikle işletmeler bu çamuru yönetmelikler çerçevesinde değerlendirebiliyor. Bu sayede işletmeler ilave tesis yatırımı ve bakım onarım giderlerinden de kurtuluyor.”

Geri