Bu Sayıda

Her Vana ve Klape İçin Uygun Aktuatörler Proses Otomasyonuna Yönelik Döner ve Doğrusal Aktuatör Sistemleri


Açma, kapatma, oransal ve ara konum fonksiyonları: Proses endüstrisinde akışkan transferi, dozajlama ve karışım uygulamaları gibi işlemlerde saha elemanları konrol edilebilir ve güvenilir aktuatör sistemlerine ihtiyaç duyar.

Festo bu alanda da geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Özellikle proses otomasyonu için geliştirilmiş olan pnömatik aktuatör çözümleriyle boya üretim tesislerindeki küresel valflerden arıtma tesislerindeki
penstok çözümlerine kadar birbirinden farklı armatürlerin yüksek hassasiyetli kontrolü Festo ile mümkün.

Boya ve vernik tesislerindeki üretim hatlarında nihai ürünü oluşturan birbirinden farklı maddelerin miktarı pnömatik döner aktuatör sistemleri vasıtasıyla yüksek hassasiyetle karıştırma ve dozajlama ünitelerine aktarılabilir. Bu proseste aktuatör sistemleri boru tesisatının proses valfleri üzerinde yer alır ve bu valflerin konumunu belirler.

Böylece malzemelerin her birinin belirlenmiş miktarlarda ve tayin edilmiş zamanlarda karıştırma ve dozajlama tanklarına ulaşması temin edilir. Bu uygulamalarda, pnömatik aktuatör sistemleri, kontrol pano montajına hazır valf adalı çözümler yardımıyla kontrol edilir.

Çift yönlü bağlantı özellikli  pnömatik aktuatör
Festo, bu ve benzer uygulamalar için özel bir döner pnömatik aktuatör sistemi serisi geliştirdi. DFPB tip pnömatik aktuatör sistemleri her şeyden önce çok geniş kapsamlı, üniversal uygulamalara uygunluklarıyla ve birçok kalite özelliğiyle dikkat çekmektedir. Festo mühendisleri bu ürün serisini iki yönden, birbiriyle özdeş ISO 5211 arabirimleriyle donattılar.   Basınç dengeleme kanalları sayesinde üniversal kullanım yönünde bir diğer adım daha atılmıştır; bu kanallar da sistem gövdesinin her iki tarafında yer almaktadır. Basınç dengeleme kanalları olası sızıntıların daha erken anlaşılmasını sağlayarak hata kaynağının kısa sürede tanımlanmasına olanak verirler. Bu da proses valflerinin kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır. 

Yüksek kalite taleplerine karşılık veren ürün
Yüksek uygulama esnekliğiyle de dikkat çeken bu tahrik sistemleri birçok değişik ve kalite talebi yüksek uygulama için birinci tercihtir. Rack-and-Pinion konstrüksiyonunun temin ettiği değişmeyen dönme momenti çok önemli bir avantajdır. Yeni sistemler kompakt ölçülü tasarlanmışlardır. Çift etkili veya tek etkili tahrik sistemleri arasında gövde farkı yoktur, ikisi de aynı gövdeye sahiptir. Yeni tür, basınç endeksli conta sürtünme kayıplarını azaltır, işletme süresini artırır. DFPB, IEC 61508 dahil olmak üzere özel emniyet koşullarını yerine getirmesi gereken sistemlerde kullanılmaya uygundur.

Zor ortam koşullarına dayanıklı lineer tahrik sistemi
Belirtilen döner tahrik sistemleri yanı sıra Festo’nun proses tahrik portföyünde entegre konum ayarlı lineer tahrik sistemleri de mevcuttur: Yeni DFPI serisinde kesme sürgüsü yüksek hassasiyetle ayarlanabilmektedir. Bunun için gerekli olan sistem komponentleri tek noktada kümelendirilmiştir. Konum ölçme sistemi, valf bloku ve regülasyon birimi DFPI’de tek gövdede yer aldığı için modüler yapılı sistemlere kıyasla daha kompakt ölçüler ve sağlamlık elde edilmiştir. Bu özellikler sayesinde açık hava koşullarına uygunluk ve 2. bölgeye uygun patlamaya karşı koruma sağlanmıştır. Valf ve kontrol birimini tek çatı altında birleştiren yapı tarzı önemli sistem bileşenlerinin nem ve toza karşı korunmasını sağlamaktadır. Bunun yanında tahrik sistemini bir ısıtma ünitesiyle kombine etme olanağı da vardır; ki bu sayede, örneğin kuzey iklim kuşağındaki uygulamalarda işletme güvenliği temin edilir.

Pnömatik aktuatör: Festo proses ürünleri ile gıda, kimya, ilaç ve su arıtma tesislerinde hassas kontrol için güvenilir ve enerji tasarruflu çözümler mevcuttur.

Konstrüksiyonda bir yenilik: Festo ürünü DFPB tip döner pnömatik aktuatör sisteminde ISO 5211 standardına uygun iki yönlü bir bağlantı yer almaktadır. Böylece aynı tahrik sistemi hem sağ hem de sola doğru dönecek şekilde işletilebilir.

Festo’nun DFPI tip tahrik sistemine konum ölçme sistemi, valf bloku ve konum pozisyon birimi entegre edilmiştir. Ürün, özellikle açık hava uygulamalarına, soğuk veya tozlu çevre koşullarına uygundur.

Geri