Haberler

Ankara’nın 100 Yıllık Rüyası Gerçekleşiyor

Ankara’nın 2007 yazında yaşadığı susuzluk sorunu nedeniyle kamuoyunun o dönem adını sıkça duyduğu ve kentin master planında da yer alan...

Ankara’nın 2007 yazında yaşadığı susuzluk sorunu nedeniyle kamuoyunun o dönem adını sıkça duyduğu ve kentin master planında da yer alan “Işıklı-Gerede Baraj Sistemi” yaşama geçiyor.

“Ankara ‹çmesuyu II. Merhale Projesi Gerede Sistemi” adlı proje, Ankara’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan, Bolu sınırları içindeki Gerede ilçesinin kuzeydoğusundan başlayıp güneye doğru ilerleyerek, Ankara sınırları dahilindeki Çamlıdere Barajı’na kadar uzanıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı DS‹ Genel Müdürlüğü, Filyos Nehri’nin bir kolu olan Gerede-Ulusu Çayı üzerinde baraj inşa edecek. Proje ile Işıklı Regülâtörü ve ‹letim Tüneli vasıtasıyla, Ulusu Çayı’ndaki faydalanılmayan suların Çamlıdere Barajı’na aktarılması tasarlanıyor.

Ankara İçmesuyu II. Merhale Gerede Sistemi ‹mza Törenine katılan Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, “2007 sonunda 81 ilin 2040-2050’ye kadar su meselesini çözmek için büyük bir eylem planı hazırladık ve sorunsuz ilerliyoruz. Başbakanımızın da bize verdiği talimatla, Ankara’nın su meselesini kökten çözmemizi istemesi akabinde başlatılan çalışmalarla gerekli olan isale hatları yıldırım hızıyla tamamlanmış ve su sorunu çözülmüştür. Sürekli olarak ‘neden Kızılırmak?’ deniyor. Bu nehir de Ankara içme suyu projesi dahilindedir ve bütün her şeyi Çamlıdere’ye bağlamak olmaz. Kızılırmak Ankara’nın sigortasıdır, bir şehir tek bir hatta, tek bir ırmağa bağlı kalamaz.” dedi. Gerede Projesi konusunda ASK‹ ve DS‹’nin birlikte güzel bir çalışma ortaya koydularını ifade eden Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Japon hükümetine de uygun koşullu kredi olanağı sağladığı için teşekkür etti.

Geri