Haberler

Pollutec Fuarı Lyon'da Yapıldı


Yazı ve Fotoğraflar: Serpil Yavuz

Paris ve Lyon şehirlerinde dönüşümlü olarak düzenlenen Pollutec Çevre Fuarı’nın 24.’sü, 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Lyon Euroexpo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Fransız Reed Fuarcılık tarafından her yıl Paris ve Lyon şehirlerinde dönüşümlü olarak düzenlenen Pollutec Çevre Fuarı’nın 24.’sü, “Pollutec 2010-Uluslararası Çevre Ekipmanları, Teknoloji ve Hizmetleri Fuarı”, 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Lyon Euroexpo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünyanın sayılı çevre fuarlarından biri olan Pollutec, bu yıl da birçok ülkeden firmayı, en son ürün ve çözümleriyle ziyaretçilerle buluşturdu. Ancak Aralık ayında Avrupa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiledi.

Pollutec Fuar’ı, dünyadaki ekonomik krizin ardından kısmen de olsa düzelen ekonomilere parelel olarak etkinliğinden çok da fazla bir şey kaybetmediğini gösterdi. Bunu da artan fuar alanı ve katılımcı firma sayısı ile ortaya koydu. Fuarda geçen yıla göre katılımcı sayısı artarken, bu artışta özellikle su sektöründeki katılımcı firma sayısı dikkat çekiciydi. Lyon fuarında kayıtlı katılımcı kuruluş sayısı 2,528 olarak gerçekleşirken, geçen yıla göre yüzde 7,4 artış gösterdi. Öte yandan bu yıl, katılımcı ülke sayısındaki artışla beraber yeni katılımcı sayısı da kayda değer şekilde arttı. Uluslararası katılımdaki yüzde 14’lük artış, fuarın uluslararası bilinirliğinin ve dünya genelinde yaygınlaştığının da göstergesi olarak, çevre sektörünün tüm alanlarını içine alacak şekilde genişlediğine de işaret ediyor.  Pollutec 2010 Lyon Fuarı için altı çizilmesi gereken en önemli konulardan biri de sektörün enerji kullanımı konusundaki yeni çözüm önerilerine ağırlık vermesiydi. Tüm gündemlerin hemen hemen en önemli başlığı haline gelen “enerji” konusu fuarda da kendini tüm yönleriyle ortaya koydu. Tanıtılan tüm ürün ve teknolojilerde enerji verimliliği ile bilikte alternatif ve yenilenebilir enerjilerin kullanımı ön plana çıkartılırken, Fransız Enerji Verimliliği Ajansı (ADEME) gibi kurumların desteği ile düzenlenen çok sayıdaki enerji konulu toplantı da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu, Afrika gibi dünyanın pek çok bölgesi Pollutec Lyon 2010’da temsil edildi. 2,528 katılımcı kuruluşun yüzde 30’u Fransa dışından 44 farklı ülkeden geldi. 24.’sü yapılan fuarda fiili “Yılın Ülkesi” olurken, Amerika Birleşik Devletleri de teknoloji odağı ülkeydi.

Fuarda su ve atıksu segmenti daha da büyüdü  
Pollutec’te çevre sektörü “Sürdürülebilir Satın Alma”, “Hava”, “Analiz- Ölçme-‹zleme”, “Atık, Geri Dönüşüm ve Temizlik”, “Su ve Atıksu”, “Enerji”, “Araştırma, Yenilikçilik ve Finans”, “Riskler” ve “Mahal ve Toprak” olmak üzere 9 ana segmentte organize ediliyor. Bu yıl fuara su ve atıksu sektörünü temsilen katılan firma sayısı daha da büyüdü. 40 bin metrekaralik bir alanda kurulan ve 746 firmayla temsil edilen su ve atıksu sektörü, tüm katılımcı firma sayısı içinde yüzde 29,5 ile en büyük payı oluşturdu. 

Su, atıksu ve yeniden kullanım, fiziksel-kimyasal ve biyolojik arıtma teknikleri, drenaj sistemleri ve yağmur suyunun toplanmasıyla ilgili yeni gelişmeler ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Su ve Atıksu salonlarında; “Su Toplama-Sondaj-Depolama”, “Borulama- Ağ Sistemi-Yapısal ‹şler”, “Pompalar- Musluklar ve Bağlantı Parçaları-Sayaçlar”, “Su-Atıksu ve Arıtma-Yeniden Kullanım”, “Su Yönetimi ve ‹şletmesi-Hizmetler” ve “Analiz-Ölçme-‹zleme” alt kategorilerinde çok sayıda ürün, teknoloji, yeni teknik ve uygulama tanıtıldı.

Katılımcı firmalar arasında bu yıl ‹talya ve Hindistan’dan katılan firmaların sayısı da bir hayli yüksekti. Borulama, ağ sistemleri ve yapısal işler segmenti, özellikle Orta Doğu ve Çin’den gelen çok sayıdaki katılımcı tarafından takip edildi. Boru ve Akışkan Ekipmanlarına yönelik düzenlenen özel bölümde ise bu ekipmanların enerji performansları ve iyi uygulama örnekleri demolarla tanıtıldı. Su sektöründe çok güçlü gelişen bir alan olan otomasyon ve uzaktan yönetim konularıyla enerji verimliliği uygulamaları da yoğun şekilde gündeme getirildi.

Fuarda ikinci büyük alan olarak konumlandırılan Atık, Geri Dönüşüm, Temizlik bölümü de “Atık Arıtma ve Hizmetleri”, “Toplama Araçları-Nakliye ve Lojistik”, “Geri Dönüşüm ve Patlayıcı Maddeler”, “Atıktan Enerji Üretimi” ve “Temizlik” alt alanlarında düzenlenirken, önemli ölçüde çöp toplama ve temizlik aracı üreticisinin yer aldığı görüldü. Tanıtılan araçların öncelikle enerji verimliliği ve gürültü konusuna yoğunlaştıkları göze çarparken, kent içi temizlik araçlarının boyutlarının da giderek küçüldüğü görüldü.

Mahal ve Toprak sektöründe yenilikçi toksik madde giderimi ve iyileştirme tekniklerinin tanıtıldığı salonlar, Fransız Saha Kirliliği Önleme Kurumları Birliği (UPDS) etrafındaki profesyoneller tarafından organize edildi. Ziyaretçiler burada son gelişmeler, regülasyonlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgilenme fırsat buldular.

Hava sektörüne yönelik düzenlenen salonlarda, hava kalitesini izleme ve emisyon iyileştirme, koku için yeni teçhizatlar ve sistemler, gürültü azaltıcı ekipman tasarımları ve ölçme enstrümanları sergilendi. Özellikle Fransız UNICLIMA tarafından organize edilen Hava Kalitesi Forumu’nda tanınmış uzman konuşmacılar, sektördeki pek çok gelişmeyi dinleyicilerle paylaştılar.
Riskler ve Çevre Yönetimi sektöründe, çok sayıda laboratuvar ve sertifikasyon şirketi; endüstriyel riskler ve iş sağlığı-güvenliği risklerinin azaltılması için en son çözümleri tanıttılar. Tarama ve işaretleme konusunda, kimyasal ürünlerin Avrupa Reach regülasyonları, yayılımına göre etiketlenmesi gibi konulara vurgu yapıldı.

20. yılını kutlayan Fransız Ulusal Çevre Endüstriyel Risk Enstitüsü (INERIS) tarafından koordine edilen alanda, çevre risk yönetimindeki kritik sorunlar ve çözüm önerileri, özellikle elektrik pillerinin sertifikasyonu, yenilenebilir ve yeni enerji kaynaklarının güvenilirliği, nano sektörü uygulamaları gündeme getirildi.

Enerji konusu, çevre sektörünün tüm segmentlerindeki etkin uygulama örnekleriyle gündeme getirilirken, özellikle “sürdürülebilir mobilite”, “enerji çeşitliliği ve bina enerji verimliliği” ve “endüstriyel prosesler” olmak üzere üç ana başlıkta yoğun şekilde tanıtıldı. Sürdürülebilir mobil ekipmanlar çerçevesinde; motorlar için petrol yerine alternatif yakıt önerileri ve elektrikli motorlar tanıtıldı. Enerji çeşitliliği bağlamında, yenilenebilir enerji çözümlerine, PCET (Bölgesel ‹klim-Enerji Planı) çerçevesinde güneş, rüzgar, biyomas ve jeotermal enerjinin çevre sektöründe kullanımına yönelik çözümlere, atıktan enerji üretimine ve metan üretimi teknolojilerine yer verildi. Binalarda enerji verimliliği konularında tasarım ofisleri, mimari uygulamalar, kalite-sertifika sistem ve organizasyonları tanıtıldı. Enerji konusundaki tüm konular ayrıca, “Enerji Forumu” ve “ADEME Forumu”nda da detaylıca konuşuldu.

Pollutec’te teknolojik yenilikler
Teknolojik yenilikçilik, Pollutec’in en temel yaklaşımını oluşturuyor. Fuarda yenilikçi ürün ve teknikleri her yerde bulmak mümkün oldu. 230 adet yenilikçi çözüm (ürün ya da hizmet), 175 katılımcı kuruluş tarafından fuar alanında tanıtıldı. Yenilikçi ürün ve çözümler ağırlıklı olarak seragazı etkilerini azaltmak üzere ekoteknolojiler; su, hava, atık, toprak, risk alanları olarak sıralanırken, enerji verimliliği konusu da oldukça önemli sayıya ulaştı. Enerji performansı konusu, tüm çevre teknolojilerini kapsarken, yenilenebilir enerjilerin proseslere dahil edilmelerini anlatan ürün-teknik tanıtımları da oldukça çoktu. Bunlar arasında, petrole dayalı ekipmanların performanslarının yükseltilmesi konusunda üretilen yenilikçi çözümler de oldukça çok sayıdaydı. Diğer bir önemli gelişme de şirketlerin regülasyonlara uyum göstermedeki isteklilikleri ve bununla beraber yenilikçi uygulamalara dair ortaya koydukları başarılı örneklerin çokluğu oldu. Fuarda su kaynaklarını daha verimli kullanma projeleri, toz-kül ve partikül arıtma projeleri, binalarda yenilenebilir enerji entegrasyonu proje ve uygulamalarına dair tanıtılan çözümler de yenilikçi çözümler arasında yer aldı.
Pollutec Çevre Fuarı’nda bu yıl da çeşitli kategorilerde önemli ödüller dağıtıldı.

İş Dünyası Çevre Ödülü
Fransa Çevre, Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı (MEDDTL) ile Enerji Verimliliği Ajansı’nın (ADEME), Credit Cooperatif ve Oree Association işbirliğinde organize ettiği ‹ş Dünyası Çevre Ödülü, başarılı uygulama örneklerinin ve çevre dostu projelerin tanıtılmasını amaçlıyor. Bu alanda 5 kategori yer alıyor: “Biyo-çeşitlilik ve fiirketler” (yeni); “Eko-Teknolojilerde Yenilikçilik” (yeni); “Sürdürülebilir Gelişme için Eko-ürünler”; “Sürdürülebilir Gelişme için Yönetim ve Girişimler”; “Temiz ve Ekonomik Teknolojiler”. Kazanan 17 kuruma ödülleri 30 Kasım tarihinde düzenlenen ve Fransa Çevre, Sürdürülebilir Gelişme Ulaşım ve Konut Bakanı Nathalie Kosciusko-Morizet tarafından verildi.

Çevre için Yenilikçi Teknikler Ödülü
Bu ödüller, uygulanmış ya da geliştirilmiş endüstriyel kamu araştırma projelerinin tanıtımı için düzenleniyor. Pollutec ve ADEME tarafından, birçok sektörel derginin işbirliğiyle Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı ile Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın desteğinde organize ediliyor. Bu alanda yer alan kategoriler ve kazananlar şöyle:
Enerji Verimliliği/Yenilenebilir kategorisi: Geleceğin hibrit araçları için “Yenilikçi Bipolar Li-ion Pilleri - İleri Teknoloji Pilleri”, CEA Laboratuvarı, Grenoble.
Su/Su Dekontaminasyonu (Dezenfekte) Kategorisi: BRGM Çevre ve Proses Departmanı, Orleans / Rennes ve Analitik Kimya Laboratuvarı, Yaounde Üniversitesi, Kamerun.
Materyal Kategorisi: Paris Denis Diderot Üniversitesi Kompleks Materyal Laboratuvarı / Charles Gerhardt Enstitüsü, Montpellier.
Hava/Hava Dekontaminasyonu (Dezenfekte) Kategorisi: Lille Üniversitesi Katı Kimya Kataliz Bölümü / Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques, Reaksiyon ve Proses Mühendisliği Laboratuvarı, Nancy.
Atık Kategorisi: INRA Çevre Biyoteknoloji Laboratuvarı, Narbonne and the Environmental Research and Biological Treatment of Waste Unit at Cemagref, Rennes.
Analiz / Ölçme Kategorisi: Fonksiyonel Genom Enstitüsü, Lyons / Nant Üniversitesi Analiz ve ‹zleme Bakteriyel Sensör Laboratuvarı, Nantes / Marsilya Provence Üniversitesi Provence Kimya Laboratuvarı, Marsilya / Bordeaux  Üniversitesi Çevre Fizik ve Toksikkimya Laboratuvarı.

Avrupa Çevre Basını (EEP) Ödülleri
Avrupa çevre teknolojilerinin gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen Avrupa Çevre Basını Ödülleri’nin bu yıl 8’ncisi verildi. Çevre Profesyonelleri Birliği Avrupa Federasyonu (EFAEP) ile Pollutec’in ortaklığında, 17 Avrupa çevre sektörü dergisinin desteğiyle düzenlenen Avrupa Çevre Basını Ödülleri (European Environmental Press- EEP), kriterlere uyan 3 şirkete verildi.

EEP Altın Ödülü: Plastinum Polymer Technologies B.V., Hollanda.
EEP Gümüş Ödülü: Norsk Biogass AS, Norveç.
EEP Bronz Ödülü: LombriTek Eco-Innovation, Fransa.

Pollutec Fuarı önümüzdeki yıl Fransa Paris’te 29 Kasım - 2 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenecek. Ancak bu tarihten önce 25 - 28 Nisan’da Safex-Alger Cezayir’de ve 26 - 29 Ekim tarihleri arasında da Casablanca Fas’ta organize edilecek.

Geri