Proje Tanıtımı

Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi Melen Sistemi

İstanbul şehrinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilen Melen Sistemi ile İstanbul'a ilk aşamada yılda 268 milyon m3 (8.5 m3/s - Porsuk Çayı debisi kadar) su temin edilecektir.

DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nün görev alanı, Büyük İstanbul Su Temin Projesi ile ilgili çalışmaları kapsamak üzere Düzce, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ ve Kırklareli illerini de içine alarak batıda Bulgaristan sınırından doğuda Melen Çayı'na, kuzeyde Karadeniz'den güneyde Marmara Denizi'ne kadar uzanan 37.974 km2'lik bir alanı ve İstanbul dahil 6 ili kapsamaktadır.       

İstanbul'un suya olan gereksinimi nüfus artışına göre değişmektedir.

(Grafik 1) Görüldüğü gibi İstanbul'un en önemli özelliği nüfus yoğunluğunu Avrupa yakasında, su kaynaklarının ise Asya yakasında olmasıdır. Bu durum suyu Asya yakasından Avrupa yakasına geçirmeyi zorunlu kılıyor.

Su kaynaklarımıza baktığımı zaman Avrupa yakasının su potansiyeli 555 milyon m3, ve nüfusun % 60'ını barındırıyor. Asya yakasında ise geliştirilen su kapasitesi ile 672 milyon m3 ve nüfusun % 40'nı barındırıyor. Tüm İstanbul toplam 1.227 milyon m3 su potansiyeline sahip. (Tablo 1)(Grafik 2)

 

Melen Projesi

İstanbul şehrinin uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilen Melen Sistemi ile İstanbul'a ilk aşamada yılda 268 milyon m3 (8.5 m3/s - Porsuk Çayı debisi kadar) su temin edilecektir. Bu miktar İstanbul'un mevcut su potansiyelini % 26 artıracak ve ilave 4 milyon nüfusa hizmet edecektir. Melen 3. aşama sonunda  ise yılda  1.180 milyar m3 su temin edilerek şehrin 2040 yılına kadar su ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

İstanbul ve çevresinin 1989 ve 1990 yıllarında yaşadığı kuraklık ve İstanbul Metropolitan alanında, göç nedeniyle artan nüfusun ve sanayinin içme ve kullanma suyuna aşırı talepleri sonucu Büyük Melen çayından faydalanarak İstanbul'un su ihtiyacının çözümlenmesi düşünülmüştür.

İstanbul'un 170 km doğusunda Karadeniz'e dökülen Büyük Melen çayının yıllık su potansiyeli 51 m3/s olup Büyük Melen barajının düzenlenmesi ile İstanbul'a yılda ortalama 38 m3/s suyun verilebileceği anlaşılmıştır. Bu miktar ile 2040 yılında nüfusu 17 milyon olması beklenen İstanbul Metropolitan alanının içme ve kullanma suyu ihtiyacı, İstanbul'a halen su temin eden kaynaklarla beraber Büyük Melen çayı tarafından karşılanacaktır.

1991 yılında Melen Sistemi'nin fizibilitesi DSİ-Nippon Koei Co. ortak çalışması ile ortaya çıkarılmıştır. Projeye JBIC (Japan Bank for International Cooperation-Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası) tarafından 1 milyar dolar karşılığı 94,8 milyar Japon Yen'i kredi açılmıştır.

Bu kredi anlaşmasının 52,5 milyar Yen'lik ilk paketi 1993 yılında 42,3 milyar Yen'lik ikinci paketi ise 1996 yılında sonuçlandırılarak aynı yıl (1991) fizibilitesinin gözden geçirilmesi, kati proje ve uygulama projeleri ile ihale dokümanlarının hazırlanması hizmetleri bir müşavirlik grubuna ihale edilmiştir. Bu kredi dilimlerinin yıllık faiz tutarları sırası ile % 3 ve % 2,5 olup, geri ödeme süresi ilk 7 yılı ödemesiz olmak üzere 25 yıldır.

 

I. Aşama: Büyük Melen çayı üzerinde bir regülatör inşa ederek 8,5 m3/s (yılda 268 milyon m3) debiyi çevirmek, pompaj ve 185 km boru ve tünel sistemi ile 720.000 m3/gün kapasiteli Arıtma Tesisi ile arıtılmış suyu Avrupa yakasında Kağıthane'ye iletmek.

II. Aşama: Büyük Melen barajı ve ikinci boru hattı ile yılda 307 milyon m3 su iletme; pompa kapasitesi artırılacak ve yeni bir arıtma tesisi yapılması.   

III. Aşama: Üçüncü boru hattı ile yılda 307 hm3 su iletme; pompa kapasitesinin artırılması ve yeni bir arıtma tesisi ilavesi.

IV. Aşama: İlave 308 hm3 su iletme için pompa istasyonlarına, arıtma tesisine (800 000 m3/gün ilave kapasiteli) ve enerji temin sistemine yapılacak ilaveler

 Nihai aşamada yaptığımız çalışma yaklaşık 1.180 milyon m3 etreküp su elde edip İstanbul'u 2040 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak durumda.

 

Sözleşme Paketleri

Melen Projesinde 11 tane iş paketimiz var ve bunun dışında da bir müşavirlik işimiz var. İş paketlerimizden (SP-4) ve (SP-11) kesin hesap ve kesin kabul aşamasına gelmiş olan işlerimizdir.

 

SP-1: Melen Regülatörü, Melen ve Cumhuriyet Pompa İstasyonları

Yüksel-Hitachi (51 milyon dolar)

 

SP-2: Melen Terfi Deposu-Kıncıllı Sırtı Arası Boru Hattı Döşenmesi

Alarko-RSNF (49 milyon dolar)

 

SP-3: Kıncıllı Sırtı-Cumhuriyet Arıtma Tesisi Arası Boru Hattı Döşenmesi

Güriş-ACK (45 milyon dolar)

 

SP-4: Şile Kontrol Merkezi, Yeşilvadi Geçişi ve İsale Tünelleri

Palet-Yertaş (104 milyon dolar)

 

SP-5: Cumhuriyet Arıtma Tesisi

Limak-OTV-Emit (43 milyon dolar)

 

SP-6: Cumhuriyet Terfi Deposu-Kağıthane Arası Boru Döşenmesi

Alke-Ataç (30 milyon dolar)

 

SP-7: Boğaziçi Tüneli

            OJSC-Alke-STFA (120 milyon dolar)

 

SP-8: Boru İmalatı  ve Temini (1. Kısım)

Noksel (82 milyon dolar)

 

SP-9: Boru İmalatı  ve Temini (2. Kısım)

Ümran (79 milyon dolar)

 

SP-10: Boru İmalatı  ve Temini (3. Kısım)

Erciyas (20 milyon dolar)

 

SP-11 : Enerji Temini 

Mapa-Areva (43 milyon dolar)

 

 

A.Cüneyt Gerek

DSİ 14. Bölge Müdürü

5.Dünya Su Forumu Genel Sekreter Yardımcısı

 

 Geri
share on twitter share on facebook